Брой 205 (965), 23-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ

Съобщение на НАП за икономическите оператори, подаващи информация за движението на течни горива на основание чл. 118 ал. 10 от ЗДДС


В понеделник, 26.10.2015г. ще бъде инсталирана нова версия на Информационна система „Контрол на горивата“ (версия 1.5.9.6.), в която е реализирана допълнителна логическа проверка при подаване на ЕДД за продажба.

Когато лице – получател по доставка на гориво, подава ЕДД за продажба на същото гориво или на част от него, системата ще извършва проверка дали лицето преди това е потвърдило получаването на горивото с ЕДП. Системата ще прави проверка и да не може да бъде подаден ЕДД за продажба с по-голямо количество гориво от това, което лицето е потвърдило, че е получило по даден еАДД. В случай че от едно лице се подават няколко ЕДД за продажба по даден еАДД, системата ще осъществява контрол върху сумарно продаваното количество гориво – то не може да е по-голямо от полученото.

НАП обръща внимание, че на 26.10.2015 г. в периода от 11.00 ч. до 11:30 ч. системата няма да бъде достъпна.

НОВИНИ ОТ БТПП
Национална конференция „Здравословни работни места – управлявай стреса“
БТПП прилага схеми за модерно обучение на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Още
БТПП продължава да популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове
Информационен клип по проект “Медиацията среща съдиите” Още
Бизнес срещи в София с тайванска търговска делегация - 12 ноември 2015, Шератон София Хотел
Възможност за срещи с представители на 33 водещи тайвански компании; представяне на мостри на най-новите им продукти Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международната организация на работодателите - водеща в партньорството между частния сектор и Глобалния форум за миграция и развитие
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Съобщение на НАП за икономическите оператори, подаващи информация за движението на течни горива на основание чл. 118 ал. 10 от ЗДДС
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК приканва единадесет държави членки, включително България, да транспонират изцяло Директивата на ЕС относно енергийната ефективност
Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 5 юни 2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален щанд на международната специализирана изложба-форум DIGIT.EMEA 2015 (WEBIT) за ИКТ
18–19 ноември 2015 г., Истанбул, Турция Още
Форум за еко-иновации в Сеул
В рамките на форума ще се състои конференция, която ще се излъчи на живо в интернет на 27 октомври Още