Брой 118 (628), 24-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Европа 2020 - възможности за подкрепа на бизнеса от Европейските фондове и инструменти за финансиране


Поради силния интерес към възможностите за финансиране от Европейските фондове и инструменти, Enterprise Europe Network към БТПП проведе отново семинар по темата.

Рeзултатите от анкетните карти за обратна връзка, получени от участниците по време на предишния семинар през май т.г., индикираха необходимостта от разширяване на засегнатата тематика. За да се отговори на този интерес, бяха добавени две нови теми - финансови инструменти, предоставяни от банковия сектор, и новата ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, които бяха представени от водещи специалисти в конкретните области.

Участниците се запознаха с обща информация за Европейските програми и фондове, както и с практическите инструменти за подготовка на проекти за финансиране чрез казуси за усвояване на уменията. Новите теми касаеха въпроси като:

  • Общата рамка от фондове, програми и инструменти на ЕС за подкрепа на МСП
  • Европа 2020 – стратегическите приоритети на ЕС за новия програмен период
  • България 2020 – стратегическите приоритети на страната ни и новите оперативни програми
  • Други програми на ЕС, които могат да са от полза на бизнеса
  • Финансови инструменти, предоставяни от банковия сектор
  • Интернет ресурси, които дават информация за възможностите за финансиране
  • Възможности за бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014- 2020”
  • Практически подходи за подготовка на проекти за кандидатстване за финансиране от ЕС.

Семинарът бе адресиран към студенти и млади предприемачи, собственици, управители и/или мениджъри на МСП, които до сега не са се занимавали с европейски проекти, но искат да разширят познанията си и да потърсят нови възможности за осигуряване на финансиране за своя бизнес.

За повече информация: Европейски информационен и иновационен център към БТПП, Е-mail: een@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Делови форум „Бизнес и инвестиции между България и Турция” се открива утре в Истанбул
Подготвени са срещи между потенциални бизнес партньори Още
Европа 2020 - възможности за подкрепа на бизнеса от Европейските фондове и инструменти за финансиране
Семинар за практическите инструменти при подготовка на проекти за финансиране Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Първа версия на Програмите за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; България-Македония и България-Турция 2014-2020
Коментари и предложения се приемат до 30 юни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“
11–13 септември 2014 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър” Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Спряна е процедурата по схемата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Средствата няма да бъдат загубени, ще се пренасочат към всички резервни проекти Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Босна и Херцеговина подписаха споразумение за икономическо сътрудничество
Първото заседание на двустранната Смесената комисия ще бъде съпътствано от бизнес форум Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК обявява присъединяването на много нови партньори към водещата инициатива „Графен“
България има представител в консорциума - Българска академия на науките, „Нано Тех Лаб“ ООД Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търг в Черна гора
Отдаване под наем на терен за развиване на базово селище в ски центъра „Колашин 1600″ Още