Брой 118 (628), 24-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Спряна е процедурата по схемата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"


Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. отменя процедурата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Това съобщи на пресконференция вчера главният директор на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева.

"За да предотвратим риска от финансови корекции на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" или дори забавяне на акредитацията за следващия програмен период, взехме решение за прекратяване на процедурата за технологична модернизация", подчерта Ели Милушева.

Причина за спиране на процедурата за технологична модернизация са постъпилите безпрецедентен брой жалби и сигнали за нередности при процеса на оценка на проектите. Получените до момента жалби са повече от 100, като сигналите за нередности продължават. "След разпоредена проверка на всички жалби, отдел "Вътрешен контрол и нередности" предостави доклад за нарушения при оценката на подадените проектни предложения. Те са свързани с неспазване принципите на равнопоставеност, процедурите и вътрешните правила", обясни Милушева. Според нея констатираните нередности водят до промяна в класирането на проектите. ДАНС и Прокуратурата вече са сезирани за случая.

Средствата от 97 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се пренасочат към проекти от  резервните списъци на мерките "Енергийна ефективност и зелена икономика" и "Иновации". "Следващата есен управляващият орган ще обяви първи процедура по Технологична модернизация със същите условия, но с нови, по-ясни правила и при по-голяма стойност", каза Милушева.

По процедурата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" с бюджет 97.5 млн. лв. са получени повече от 1200 проекта на стойност е 730 млн. лв.  На 23 май 2014 г. е обявено решение на Управляващия орган за одобряване доклада на оценителната комисия по същата процедура за 142 проекта. По процедура договорите трябва да бъдат сключени в едномесечен срок. Важно условие е, че договаряне по настоящата програма може да бъде осъществено до 30 юни 2014 г. От страна на управляващия орган на оперативната програма към момента няма сключени договори по процедурата за технологична модернизация.

По думите на Милушева засилената конкуренция в процедурата е изкривила процеса. Тя подчерта, че както администрацията, така и бизнесът и консултантите носят отговорност за отмяната на процедурата, тъй като не са сигнализирали по-рано за нерегламентираните отношения в процеса на оценяване. Милушева бе категорична, че при създалата се ситуация ще има наказани служители от управляващия орган на оперативната програма.

"В момента Европейската сметна палата проверява седем проекта по пет други процедури за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ, наследени от това ръководство на програмата. Отговорили сме на техните констатации и финансови корекции по програмата няма да бъдат наложени.", подчерта Милушева.

"Основна работа на управляващия орган на оперативна програма "Конкурентоспособност" е да гарантира правилното, ефективно и ефикасно разходване на средствата от ЕС", допълни главният директор Ели Милушева.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Делови форум „Бизнес и инвестиции между България и Турция” се открива утре в Истанбул
Подготвени са срещи между потенциални бизнес партньори Още
Европа 2020 - възможности за подкрепа на бизнеса от Европейските фондове и инструменти за финансиране
Семинар за практическите инструменти при подготовка на проекти за финансиране Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Първа версия на Програмите за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; България-Македония и България-Турция 2014-2020
Коментари и предложения се приемат до 30 юни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“
11–13 септември 2014 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър” Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Спряна е процедурата по схемата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Средствата няма да бъдат загубени, ще се пренасочат към всички резервни проекти Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Босна и Херцеговина подписаха споразумение за икономическо сътрудничество
Първото заседание на двустранната Смесената комисия ще бъде съпътствано от бизнес форум Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК обявява присъединяването на много нови партньори към водещата инициатива „Графен“
България има представител в консорциума - Българска академия на науките, „Нано Тех Лаб“ ООД Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търг в Черна гора
Отдаване под наем на терен за развиване на базово селище в ски центъра „Колашин 1600″ Още