Брой 118 (628), 24-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“

Научно-технически съюз по строителство в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на строителите в България
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

организират

Международна научна конференция

Проектиране и строителство на сгради и съоръжения

11–13 септември 2014 г.
гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”

Основни направления на конференцията:

  • Нови материали и технологии в строителството
  • Постижения в конструктивното проектиране и строителството
  • Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
  • Сеизмична механика и сеизмично инженерство
  • Софтуер за проектиране
  • Реконструкция и усилване на строителни конструкции и съоръжения
  • Хидротехнически съоръжения
  • Фундиране на сгради и съоръжения
  • Законодателство и нормативна база
  • Проблеми на проектирането по Еврокодове

Такси за правоучастие: заплатени до 30 юни 100 лв.; заплатени след 30 юни и на място при регистрацията 120 лв.; студенти и докторанти 50 лв.; фирми – по заявка ще получат оферта.

Таксата включва комплект материали, включително Сборник и CD, достъп до всички зали на конференцията.

На желаещите фирми ще бъде предоставена възможност за реклама в сборника, лекционно време и изложбени площи за представяне на фирмени продукти.

Офис на конференцията: България, София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, НТССБ, Тел/факс: 988 46 78, E-mail: ntssb_sf@abv.bg, Лице за контакти: Светулка Русева.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Делови форум „Бизнес и инвестиции между България и Турция” се открива утре в Истанбул
Подготвени са срещи между потенциални бизнес партньори Още
Европа 2020 - възможности за подкрепа на бизнеса от Европейските фондове и инструменти за финансиране
Семинар за практическите инструменти при подготовка на проекти за финансиране Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Първа версия на Програмите за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; България-Македония и България-Турция 2014-2020
Коментари и предложения се приемат до 30 юни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“
11–13 септември 2014 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър” Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Спряна е процедурата по схемата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Средствата няма да бъдат загубени, ще се пренасочат към всички резервни проекти Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Босна и Херцеговина подписаха споразумение за икономическо сътрудничество
Първото заседание на двустранната Смесената комисия ще бъде съпътствано от бизнес форум Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК обявява присъединяването на много нови партньори към водещата инициатива „Графен“
България има представител в консорциума - Българска академия на науките, „Нано Тех Лаб“ ООД Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търг в Черна гора
Отдаване под наем на терен за развиване на базово селище в ски центъра „Колашин 1600″ Още