Брой 118 (628), 24-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

България и Босна и Херцеговина подписаха споразумение за икономическо сътрудничество


"Споразумението за икономическо сътрудничество между България и Босна и Херцеговина ще позволи на фирмите от двете държави да засилят своето сътрудничество и да се кооперират в различни сектори. Това е важна стъпка за развитието на двустранните икономически отношения", каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев при подписването на Споразумение за икономическо сътрудничество между Р България и Босна  Херцеговина. Под документа се подписа и министърът на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина Борис Тучич.

"Съществува неизползван потенциал в областта на търговско-икономическите връзки въпреки традиционно добрите отношения между България и Босна и Херцеговина", подчерта министър Стойнев. За първото тримесечие на 2014 г. стокообменът между двете държави възлиза на 17 476 млн. евро, което е увеличение с 27% спрямо същия период на миналата година. Според икономическия министър въпреки положителната резултати през последната година стокообменът между България и Босна и Херцеговина е недостатъчен. "Споразумението е възможност за обмяна на опит и добри практики в сферата на икономиката", заяви министърът. По предложение на Драгомир Стойнев двете страни се споразумяха първото заседание на Смесената комисия между България и Босна и Херцеговина да бъде съпътствано от бизнес форум, който да задълбочи диалога между фирмите от двете държави.

"През последната една година правителството предприе редица мерки за подобряването на бизнес климата в България", каза министър Стойнев и припомни намалените административни режими, в резултат на които българският бизнес спести 160 млн. лв. По думите му за последните три тримесечия икономическият растеж на България е от над 1%, а разкритите работни места само през първото тримесечие на 2014 г. са 40 000.

Според заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров потенциални области  за сътрудничество между България и Босна и Херцеговина са инвестициите, регионалните енергийни и транспортни проекти, търговията и туризма. "Българският бизнес проявява интерес към инвестиции в Босна и Херцеговина, която има безмитни отношения с останалите държави на Балканския полуостров, които не са членки на ЕС", каза зам.-министърът с ресор външноикономическа политика. Фирмите у нас имат възможност възможностите за сътрудничество и коопериране с партньори от Босна и Херцеговина в сектори като: изграждане на планираните инфраструктурни обекти в Босна и Херцеговина, доставки на стоки от хранително-вкусовата промишленост, дървопреработващата промишленост и производството на мебели, химическа, фармацевтична, текстилната промишленост, металопреработващата промишленост, както и участие на български компании в търгове, организирани от правителството.

НОВИНИ ОТ БТПП
Делови форум „Бизнес и инвестиции между България и Турция” се открива утре в Истанбул
Подготвени са срещи между потенциални бизнес партньори Още
Европа 2020 - възможности за подкрепа на бизнеса от Европейските фондове и инструменти за финансиране
Семинар за практическите инструменти при подготовка на проекти за финансиране Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Първа версия на Програмите за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; България-Македония и България-Турция 2014-2020
Коментари и предложения се приемат до 30 юни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“
11–13 септември 2014 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър” Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Спряна е процедурата по схемата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Средствата няма да бъдат загубени, ще се пренасочат към всички резервни проекти Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Босна и Херцеговина подписаха споразумение за икономическо сътрудничество
Първото заседание на двустранната Смесената комисия ще бъде съпътствано от бизнес форум Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК обявява присъединяването на много нови партньори към водещата инициатива „Графен“
България има представител в консорциума - Българска академия на науките, „Нано Тех Лаб“ ООД Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търг в Черна гора
Отдаване под наем на терен за развиване на базово селище в ски центъра „Колашин 1600″ Още