Брой 185 (945), 25-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проведено бе заседание на Националния икономически съвет


Проведено бе редовно заседание на Националния икономически съвет (НИС), председателстван от министъра на икономиката Божидар Лукарски. От страна на БТПП участие взе главният секретар на Палатата Васил Тодоров.

На заседанието бе обсъден проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, който предвижда въвеждането на механизъм, който да регламентира доброволното уреждане на отношенията между длъжник и кредитор преди стартиране на производство по несъстоятелност.

Разгледан бе и проект на Национална стратегия за интелектуална собственост. В рамките на дискусията бе поставен въпросът за по-ясна координация между органите, които се занимават със закрила на интелектуалната собственост.

Предложенията за промени в законодателството, регламентиращо издаването на „Синя карта“, ще се разгледат на следващото заседание на Съвета.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено честване в Разград на 120 години от създаването на търговско-промишлените палати в България
Както и 25 години от учредяването на Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара - Разград Още
Проведено бе заседание на Националния икономически съвет
Обсъдено бе въвеждане на механизъм, който да регламентира доброволното уреждане на отношенията между длъжник и кредитор преди стартиране на производство по несъстоятелност Още
Представяне на стандартите GS1 по време на Международния технически панаир – Пловдив
30 септември от 10:00 до 12:30 часа, палатa 6 на Пловдивския панаир Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за държавните помощи
Усъвършенства и прецизира националното законодателство по отношение на процедурите и практиките, наложени от изискванията на европейските регламенти Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Забрана за преминаване на хърватски камиони през Сърбия
Както и за внос и транзитното преминаване през Сърбия на стоки с произход Хърватия, независимо от собственика, дистрибутора или превозвача Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация и Българо-йордански бизнес форум
30 октомври – 4 ноември 2015 г., гр. Аман, Кралство Йордания Още