Брой 185 (945), 25-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представяне на стандартите GS1 по време на Международния технически панаир – Пловдив


На 30 септември, по време на Международния технически панаир – Пловдив, GS1 България организира презентации на следните теми:

  • Представяне на стандартите GS1 “Автоматична идентификация и маркиране с баркод” – въведение към стандартите GS1 и представяне на  различни решения за идентификация и маркиране на продукти, кашони и логистични етикети.
  • Нов Продуктов каталог за фирмите членове на GS1 България - обновената версия на каталога дава възможност за попълване и предоставяне на по-пълна информация за продуктите. За хранителните продукти тя е съобразена с Регламент 1169/2011 на EС и позволява попълване на задължителната по Регламента информация, както и възможност тя да бъде предоставена на крайния потребител. За останалите категории артикули данните са прецизирани така, че те да бъдат полезни и интересни за крайния потребител.

Презентациите ще се състоят  в палатa 6, конферентна зала 2 от 10:00 до 12:30 часа. Участието е безплатно.

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено честване в Разград на 120 години от създаването на търговско-промишлените палати в България
Както и 25 години от учредяването на Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара - Разград Още
Проведено бе заседание на Националния икономически съвет
Обсъдено бе въвеждане на механизъм, който да регламентира доброволното уреждане на отношенията между длъжник и кредитор преди стартиране на производство по несъстоятелност Още
Представяне на стандартите GS1 по време на Международния технически панаир – Пловдив
30 септември от 10:00 до 12:30 часа, палатa 6 на Пловдивския панаир Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за държавните помощи
Усъвършенства и прецизира националното законодателство по отношение на процедурите и практиките, наложени от изискванията на европейските регламенти Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Забрана за преминаване на хърватски камиони през Сърбия
Както и за внос и транзитното преминаване през Сърбия на стоки с произход Хърватия, независимо от собственика, дистрибутора или превозвача Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация и Българо-йордански бизнес форум
30 октомври – 4 ноември 2015 г., гр. Аман, Кралство Йордания Още