Брой 98 (1110), 25-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати на Бангладеш


Споразумение за сътрудничество между Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Федерацията на бангладешките търговско-промишлени палати (ФБТПП) подписаха главният секретар на БТПП Васил Тодоров и  Шафиул Ислам, първи заместник-председател на ФБТПП в присъствието на министър-председателите на двете страни Бойко Борисов и г-жа Шейх Хасина.

Общо четири меморандума за сътрудничество между България и Бангладеш в икономическата сфера и между дипломатическите институти бяха подписани в присъствието на премиерите на двете страни. „Убеден съм, че тези договорености, които включват конкретни форми на взаимодействие, ще дадат тласък за нови партньорства”, коментира премиерът Борисов.

Основна тема на разговорите, проведени в Министерския съвет, бе засилването на икономическото сътрудничество. Подчертан беше потенциалът му, особено в областта на информационните технологии и съобщенията. Бангладешки компании могат да инвестират в България във високите технологии, ИТ и биотехнологиите, в първия научно-технологичен парк в България – „София Тех Парк”, заяви премиерът Борисов. Той посочи още добрите възможности за създаване на смесени предприятия в областта на селското стопанство и хранителната промишленост, включително за производство на изкуствени торове за подобряване добивите на селскостопански култури в Бангладеш.

Г-жа Шейх Хасина посети страната ни за участие в провелия се в София Глобален форум на жените лидери.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати на Бангладеш
В присъствието на министър-председателите на двете страни Бойко Борисов и г-жа Шейх Хасина Още
Глобалният форум на жените лидери събра в София над 70 изтъкнати дами от световния елит от четири континента
БТПП бе представена от Радка Стаменова, член на Управителния съвет... Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерският съвет прие План за действие с мерки за подобряване на инвестиционната среда
Предвиждащи промени в 21 закона и съответната подзаконова нормативна уредба Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
По-бавен ръст на заетите
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Одобрен е проект на нов Закон за концесиите
Законопроектът предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Германия и България подготвят споразумение за съвместно изпълнение на пилотни екопроекти у нас
Регламентира се предоставянето на безвъзмездно финансиране и/или целеви заеми, осигурени от федералното министерство, на проекти... Още
364 млн.лв. за отпадъци по новата оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Очаква се изпълнението на проектите да осигури допълнителен капацитет за рециклиране и предварително третиране на битовите отпадъци Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство