Брой 98 (1110), 25-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП
тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

 

25.05.16.01 BC ФРАНЦИЯ
Френска консултантска компания предлага на български фирми – производители, интересуващи се от френския пазар, следните услуги:

  • Търговско представяне във Франция;
  • Търсене на френски бизнес партньори – дистрибутори, производители на нови продукти и технологии, партньори за съвместни проекти и др.

За контакти:
Amapola Conseil,
6 rue de Nemours,
75011 Paris, FRANCE
Tél. : 00 33 1.47.00.43.87
Fax : 00 33 1.43.38.51.18
Partenariat d'affaires Bulgarie France
Е-mail: info@amapola-conseil.com

25.05.16.02 BC КИПЪР
Компания от Кипър търси контакти с български фирми, производители и търговци на пестициди.
За контакти:
Joseph Kypreos
Head, Commercial Section
Embassy of Cyprus in Athens
Е-mail: iosif.kypreos@cyprustradecenter.gr

25.05.16.03 BC УНГАРИЯ
Унгарската компания Fénycsatorna Ltd. (http://fenycsatorna.hu/en/) предлага бизнес сътрудничество на български фирми. Компанията разполага с изключителни права за осветителните системи Solarspot за Унгария и Северна България. В най-скоро време планира стартирането на дистрибуцията за Северна България. За целта търси бизнес партньори, в лицето както на фирми така и на проектантски бюра и др. Има приложена презентация.
За контакти:
Fénycsatorna Ltd.
Helga Halász (Хелга Халас)
H-7841, Kisszentmárton, Kossuth L. Str. 47
Mob.: +36 202 806 688
Е-mail: iroda@fenycsatorna.hu
http://fenycsatorna.hu/en/

25.05.16.04 BC РУСИЯ
Фирма «Праксис Инжиниринг» ЗАО, Санкт-Петербург, Руска Федерация, произвеждаща метални отливки от устойчиви сплави за дробилно оборудване, търси да установи бизнес контакти за развитие на делово сътрудничество. Произвежданата продукция се използва в енергийния, машиностроителния, строителния, минния и металургичен сектор. Продукцията на фирмата отговаря на международните и европейски стандарти, като притежава редица конкурентни преимущества по линия на асортимента, качеството и ценовата политика. Има приложена презентация. 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати на Бангладеш
В присъствието на министър-председателите на двете страни Бойко Борисов и г-жа Шейх Хасина Още
Глобалният форум на жените лидери събра в София над 70 изтъкнати дами от световния елит от четири континента
БТПП бе представена от Радка Стаменова, член на Управителния съвет... Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерският съвет прие План за действие с мерки за подобряване на инвестиционната среда
Предвиждащи промени в 21 закона и съответната подзаконова нормативна уредба Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
По-бавен ръст на заетите
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Одобрен е проект на нов Закон за концесиите
Законопроектът предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Германия и България подготвят споразумение за съвместно изпълнение на пилотни екопроекти у нас
Регламентира се предоставянето на безвъзмездно финансиране и/или целеви заеми, осигурени от федералното министерство, на проекти... Още
364 млн.лв. за отпадъци по новата оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Очаква се изпълнението на проектите да осигури допълнителен капацитет за рециклиране и предварително третиране на битовите отпадъци Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство