Брой 98 (1110), 25-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Германия и България подготвят споразумение за съвместно изпълнение на пилотни екопроекти у нас


Правителството одобри днес проект на Споразумение между Министерството на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия и българското Министерство на околната среда и водите за съвместно изпълнение у нас на пилотни проекти, свързани с околната среда. Основната цел е създаване на механизъм за сътрудничество при съвместно изпълнение на пилотни проекти в областта на опазването на околната среда на територията на България.

Споразумението регламентира предоставянето на безвъзмездно финансиране и/или целеви заеми, осигурени от федералното министерство, на предложени от МОСВ и договорени от двете страни проекти.

В документа е уредена процедурата за приемане и оценка на проектни документи от страна на МОСВ, последващата им проверка и подбор от германската страна, както и сключването на договори за финансиране между бенефициентите и упълномощена институция, посочена от федералното министерство.

Споразумението се подписва в контекста на Програмата за иновации в околната среда за проекти в чужбина на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия. Програмата финансира иновативни пилотни проекти, насочени към опазване на околната среда в страни, присъединили се към ЕС след 2004 г., и в страните-кандидатки за членство.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати на Бангладеш
В присъствието на министър-председателите на двете страни Бойко Борисов и г-жа Шейх Хасина Още
Глобалният форум на жените лидери събра в София над 70 изтъкнати дами от световния елит от четири континента
БТПП бе представена от Радка Стаменова, член на Управителния съвет... Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерският съвет прие План за действие с мерки за подобряване на инвестиционната среда
Предвиждащи промени в 21 закона и съответната подзаконова нормативна уредба Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
По-бавен ръст на заетите
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Одобрен е проект на нов Закон за концесиите
Законопроектът предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Германия и България подготвят споразумение за съвместно изпълнение на пилотни екопроекти у нас
Регламентира се предоставянето на безвъзмездно финансиране и/или целеви заеми, осигурени от федералното министерство, на проекти... Още
364 млн.лв. за отпадъци по новата оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Очаква се изпълнението на проектите да осигури допълнителен капацитет за рециклиране и предварително третиране на битовите отпадъци Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство