Брой 98 (1110), 25-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

Министерският съвет прие План за действие с мерки за подобряване на инвестиционната среда


Със свое Решение № 411 от 19 май 2016 г. Министерският съвет прие План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 година.

Одобреният План за действие съдържа общо 97 мерки, предвиждащи промени в 21 закона и съответната подзаконова нормативна уредба. Немалка част от мерките са инициирани от бизнеса, чрез представителите на различни бизнес асоциации, включени в процеса на подготовка на мерките, като адресират реални проблеми в икономиката. Част от предложенията не са нови и са включени в пакети с вече одобрени от Министерския съвет мерки, които целят подобряване на средата за развитие на бизнес и намаляване на регулаторната тежест (РМС № 375 от 05.06.2014 г., РМС № 90 от 18.02.2014 г., РМС № 484 от 15.08.2013 г., РМС № 635 от 22.10.2013 г. и РМС № 808 от 2012 г.). Очаква се предприемането на мерките да намерят отражение в по-доброто позициониране на страната като атрактивна дестинация за инвестиции в престижни международни класации.

Министерският съвет взе решение на всеки три месеца да се докладва на правителството за напредъка по изпълнението на мерките. Така се поставя ясен акцент върху изпълнението, като на най-високо политическо ниво ще се следи регулярно за постигнатия напредък по заложените мерки.

Повече информация за инициативата План за инвестиции за Европа и предприетите действия на национално ниво можете да намерите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати на Бангладеш
В присъствието на министър-председателите на двете страни Бойко Борисов и г-жа Шейх Хасина Още
Глобалният форум на жените лидери събра в София над 70 изтъкнати дами от световния елит от четири континента
БТПП бе представена от Радка Стаменова, член на Управителния съвет... Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерският съвет прие План за действие с мерки за подобряване на инвестиционната среда
Предвиждащи промени в 21 закона и съответната подзаконова нормативна уредба Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
По-бавен ръст на заетите
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Одобрен е проект на нов Закон за концесиите
Законопроектът предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Германия и България подготвят споразумение за съвместно изпълнение на пилотни екопроекти у нас
Регламентира се предоставянето на безвъзмездно финансиране и/или целеви заеми, осигурени от федералното министерство, на проекти... Още
364 млн.лв. за отпадъци по новата оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Очаква се изпълнението на проектите да осигури допълнителен капацитет за рециклиране и предварително третиране на битовите отпадъци Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство