Брой 227 (1491), 27-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Конструктивна среща-дискусия между Съвета на браншовите организации при БТПП и заместник-министъра на икономиката Александър Манолев

По инициатива на Съвета на браншовите организации при БТПП и с подкрепата на Палатата, се проведе среща-дискусия между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и представители на 22 браншови организации, членове на Съвета, от секторите: производство, строителство, търговия, земеделие, туризъм, услуги и др. Основни акценти бяха поставени върху: „Политика на Министерство на икономиката за намаляване на административната тежест за бизнеса“ и „Мерките за подпомагане на МСП“.

Срещата бе открита от Цветан Симеонов, председател на БТПП. Заместник-министър Манолев подчерта постигнатия икономически растеж на страната ни, като за първите шест месеца на 2017 г. създадената добавена стойност в производството се е увеличила с 240 млн. лв. и е достигнала 8 млрд. лв.

Той представи най-важните действия и мерки, предприети от Министерството в полза на предприемачите. На първо място това са действия, насочени към намаляване и облекчаване на административните процедури. Преразгледани и анализирани са били изискваните документи по 187 процедури като за 113 са направени предложения за промени. За 67 процедури е предложено намаляване на таксите с цел те да бъдат разходоориентирани, което е един от заявените приоритети на Министерството. За много от предлаганите услуги са били съкратени сроковете за изпълнение. При повече от 23 режима е въведено задължително изискване към администрацията за служебно осигуряване на документи, за тези които имат публичен характер. С тези действия ще се постигне реално облекчаване на бизнеса, което отговаря на един от основните приоритети, заявени от правителството за намаляване на бюрократизацията в страната. Работи се активно и в посока дигитализация на подаваните документи. Очакванията са, че с промените бизнесът и гражданите ще пестят средно 200 хил. лв. годишно.

По отношение изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. бе заявено, че това е една от най-добре работещите програми.

От страна на браншовите организации бяха поставени много въпроси, отнасящи се до предстоящите задачи на министерството в подкрепа на малките и средни предприятия, предстоящите схеми за финансиране по ОПИК, предложенията за промени в нормативната уредба.

Обсъдени бяха теми като: недостикът на квалифицирани кадри за компаниите, насърчаване на предприемачеството, подкрепа за растеж чрез ваучерни схеми, стимулиране внедряването на иновативни продукти, подобряване на производствения и експортния капацитет, по-широко използване на информационните технологии, създаване на клъстери и др.

Зам.-министър Манолев сподели и резултати от посещението на делегация в Бавария през миналата седмица и покани представителите на браншовите организации да се включат в договорения предстоящ бизнес форум с германски компании в средата на следващата година.

В заключение участниците оцениха срещата като изключително конструктивна и полезна и бе договорено такива срещи-дискусии да се организират по-често, вкл. по региони, което ще способства за по-тясно сътрудничество между бизнеса и Министерство на икономиката при решаване на важните на страната ни икономически проблеми и ще спомогне за изграждане на по-добра среда за работа и за инвестиции.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Конструктивна среща-дискусия между Съвета на браншовите организации при БТПП и заместник-министъра на икономиката Александър Манолев
Намаляването на административна тежест за бизнеса – във фокуса на дискусията Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Анкетно проучване по проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца“
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
В Пловдив беше открит логистичен център и павилион за електронна търговия с Китай във формат 16+1
За по-бърз и надежден достъп на нашите производители до пазарите в Китай Още
ИНФРАСТРУКТУРА
Как се развива българската инфраструктура според новия доклад на ЕБВР?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
Промени в документите на нотифицираните органи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за изграждане на инсталация за рециклиране на битови отпадъци в Ербил, Ирак
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“
1 декември 2017 г. от 9 часа в зала „Перла“ в хотел Даунтаун, София Още