Брой 227 (1491), 27-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“


Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“ ще се проведе на 1 декември 2017 г. от 09:00 часа в зала „Перла“ в хотел Даунтаун. Организатор е Институтът за изследване на обществата и знанието на БАН, в партньорство с Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София. Ежегодната конференция има за цел да очертае приноса на социалните науки при решаването на важни обществени проблеми.

Форумът представя актуални академични изследвания върху състоянието на средната класа, традицията за дарителството в образованието днес, развитието на градското земеделие и въвеждането на нов модел на управление, позволяващ по-добро съответствие между висшето образование и пазара на труда. Анализира основните постижения на България в продължение на десет години след присъединяването към Европейския съюз и разглежда широк кръг въпроси, които засягат ценностите на демократичния ред в съвременното българско общество, структурите на обществения живот и институциите на прехода.

Участници и лектори в дискусията са учени, експерти от Германия, Македония, България, депутати, представители на гражданското общество, бизнеса и журналисти.

Сред темите на конференцията са достъпът до важна за обществото информация, както и все още липсващата култура на прозрачност в администрацията; институционалните и законодателните реформи, които в изпълнение на европейските препоръки са необходими, но не и достатъчни за постигането на демократичните стандарти за независимост и отчетност на институциите; разделението между бедни, богати и средна класа в страната и доколко то е пречка за развитието на съвременното българско общество и неговият просперитет.

Като изграждащи невидимата, но незаменима ос на всяко общество, без която то е изправено пред риск от дезинтеграция, ще бъдат разгледани културите на дарителството, доверието и солидарността, а актуално изследване на градското земеделие в България ще го представи като фактор за формиране на нови ценности и стимули за по-качествен и здравословен начин на живот на градските общности.

Едно от основните социални предизвикателства - изтичането на мозъци, поради по-голямата академична и икономическа привлекателност на западноевропейските страни, е основа на проучване, което цели да подобри институционалния капацитет за увеличаване на съответствието на висшето образование спрямо нуждите и изискванията на пазара на труда с оглед запазването на повече млади таланти, които да останат да учат и работят в страните от Дунавския регион. 

docxПРОГРАМА

НОВИНИ ОТ БТПП
Конструктивна среща-дискусия между Съвета на браншовите организации при БТПП и заместник-министъра на икономиката Александър Манолев
Намаляването на административна тежест за бизнеса – във фокуса на дискусията Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Анкетно проучване по проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца“
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
В Пловдив беше открит логистичен център и павилион за електронна търговия с Китай във формат 16+1
За по-бърз и надежден достъп на нашите производители до пазарите в Китай Още
ИНФРАСТРУКТУРА
Как се развива българската инфраструктура според новия доклад на ЕБВР?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
Промени в документите на нотифицираните органи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за изграждане на инсталация за рециклиране на битови отпадъци в Ербил, Ирак
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“
1 декември 2017 г. от 9 часа в зала „Перла“ в хотел Даунтаун, София Още