Брой 227 (1491), 27-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Анкетно проучване по проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца“


Търговско-промишлена палата - Враца провежда две анкетни проучвания по проект ”Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца”. За целта са разработени анкетни карти. Първата анкетна карта има за цел да проучи актуалните проблеми, пред които е изправен бизнеса в област Враца, във връзка с решаването на правни спорове. Втората анкетна карта има за цел да проучи възприятията на гражданите за публичния образ на съдебната система в града. Резултатите от анкетите ще бъдат анализирани и систематизирани в доклад.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент и изпълняващ проекта е Търговско-промишлена палата - Враца. Продължителност на проекта: 12 месеца.

Целта на проекта е създаване на активна, отворена и диалогична публична среда, в която участват експерти, представители на бизнеса и граждани, с оглед повишаване както ефективността на работа в правораздавателните институции, така и на правната култура по отношение на извънсъдебни механизми за разрешаване на спорове.

Желаещите да се включат в проучването могат да го направят чрез попълване на Анкетните карти, достъпни на сайта на ТПП-Враца, и на място в офиса на ТПП – Враца.

Краен срок за участие в анкетите: 31декември 2017.

За допълнителна информация по проекта и анкетните проучвания: Мая Милова, ТПП-Враца, на тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg; cci-vr@cci-vratsa.org

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Конструктивна среща-дискусия между Съвета на браншовите организации при БТПП и заместник-министъра на икономиката Александър Манолев
Намаляването на административна тежест за бизнеса – във фокуса на дискусията Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Анкетно проучване по проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца“
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
В Пловдив беше открит логистичен център и павилион за електронна търговия с Китай във формат 16+1
За по-бърз и надежден достъп на нашите производители до пазарите в Китай Още
ИНФРАСТРУКТУРА
Как се развива българската инфраструктура според новия доклад на ЕБВР?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
Промени в документите на нотифицираните органи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за изграждане на инсталация за рециклиране на битови отпадъци в Ербил, Ирак
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“
1 декември 2017 г. от 9 часа в зала „Перла“ в хотел Даунтаун, София Още