Брой 227 (1491), 27-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Търг за изграждане на инсталация за рециклиране на битови отпадъци в Ербил, Ирак


От СТИВ - Ербил, съобщават за обявен търг за проектиране, изпълнение и експлоатация на съоръжение за рециклиране на битови отпадъци в Ербил и региона.

Краен срок за подаване на тръжните документи: 3 януари 2018 г.

Информация за условията за участие и необходимите документи може да бъде намерена в  приложения  файл.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Конструктивна среща-дискусия между Съвета на браншовите организации при БТПП и заместник-министъра на икономиката Александър Манолев
Намаляването на административна тежест за бизнеса – във фокуса на дискусията Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Анкетно проучване по проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца“
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
В Пловдив беше открит логистичен център и павилион за електронна търговия с Китай във формат 16+1
За по-бърз и надежден достъп на нашите производители до пазарите в Китай Още
ИНФРАСТРУКТУРА
Как се развива българската инфраструктура според новия доклад на ЕБВР?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
Промени в документите на нотифицираните органи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за изграждане на инсталация за рециклиране на битови отпадъци в Ербил, Ирак
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“
1 декември 2017 г. от 9 часа в зала „Перла“ в хотел Даунтаун, София Още