Брой 99 (859), 27-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

EEN при БТПП подписа споразумения за сътрудничество с организации, подкрепящи предприемачеството и иновациите


БТПП организира официална церемония за сключване на Споразумения за сътрудничество по линия на Европейската предприемаческа мрежа - Enterprise Europe Network, на която Палатата е домакин. Документът бе подписан от организации, работещи в подкрепа на бизнес средата и стимулиране на иновациите в българските малки и средни предприятия..

При откриване на събитието председателят на Палатата Цветан Симеонов отбеляза  важността на съвместните усилия на всички заинтересовани страни да разгърнат пълния си потенциал за постигане на положителен ефект върху българската икономика и развитието на малкия и среден бизнес.

На организациите, участници в събитието,  беше предоставена възможността да представят дейността си, да установят контакти помежду си и да  формулират по-нататъшни съвместни инициативи с реален ефект върху стимулирането на предприемачеството и въвеждането на иновации.

Сключването на споразуменията е част от инициативите, посветени на 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в България.

Галерия

Мрежата Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес консултантска мрежа в света, подпомагаща малкия и среден бизнес. За повече информация: http://een.ec.europa.eu/

За контакти: Enterprise Europe Network към БТПП, тел: 02/8117 505, 515, Емайл: een@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е против необоснованото повишаване на минималната работна заплата
По-висока минимална заплата, но срещу по-добра производителност Още
EEN при БТПП подписа споразумения за сътрудничество с организации, подкрепящи предприемачеството и иновациите
Целта е обединяване на усилията и съвместни инициативи с реален ефект за икономиката и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу в България, 28 – 29 май 2015г.
Конференция "Предизвикателствата на кохезионната политика в България 2014 – 2020 г." Още
Национален щанд на международната изложба за индустриални поддоставки, технологии и оборудване MIDEST, Париж
17 – 20 ноември 2015 г.; краен срок за документи: 19 юни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Подобряват се възможностите за достъп на специализираните предприятия до участие в обществените поръчки
Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Ревизия на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и географските указания
Въвежда гъвкавост в системата за международна регистрация на наименованията за произход и географските указания Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри 2,4 милиарда евро за България по програмата за развитие на селските райони
Очаква се инвестиционно подпомагане да получат около 3 500 земеделски стопанства и около 120 дружества от сектора на горското стопанство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Търг за изпълнение на проект за развитие на туризма в Хърватия
Краен срок за подаване на офертите: 25 август 2015 г. Още