Брой 99 (859), 27-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Търг за изпълнение на проект за развитие на туризма в Хърватия


СТИВ – Загреб съобщава, че Агенцията за управление на държавните имоти на Р Хърватия е обявила публична покана за участие в международна тръжна процедура за изпълнение на проекта за развитие на туризма „Купари”, Дубровачка община.

Заинтересованите фирми могат да получат указания и допълнителна информация от:

 • Državni ured za upravljanje državnom imovinom
  Dežmanova ulica 10,
  10 000 Zagreb
  Тел.: + 385 1 6346 286
  Факс: + 385 1 64489 07
  info@duudi.hr
  www.duudi.hr
 • Agency for Investments and Competitiveness
  Zagreb Tower, Radnička cesta 80
  10 000 Zagreb
  тел.: +385 1 6286 800, +385 1 6286 801
  факс: +385 1 6286 829
  info@aik-invest.hr
  www.aik-invest.hr

Краен срок за подаване на офертите: 25 август 2015 г.

Покана за участие в тръжната процедура ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е против необоснованото повишаване на минималната работна заплата
По-висока минимална заплата, но срещу по-добра производителност Още
EEN при БТПП подписа споразумения за сътрудничество с организации, подкрепящи предприемачеството и иновациите
Целта е обединяване на усилията и съвместни инициативи с реален ефект за икономиката и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу в България, 28 – 29 май 2015г.
Конференция "Предизвикателствата на кохезионната политика в България 2014 – 2020 г." Още
Национален щанд на международната изложба за индустриални поддоставки, технологии и оборудване MIDEST, Париж
17 – 20 ноември 2015 г.; краен срок за документи: 19 юни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Подобряват се възможностите за достъп на специализираните предприятия до участие в обществените поръчки
Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Ревизия на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и географските указания
Въвежда гъвкавост в системата за международна регистрация на наименованията за произход и географските указания Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри 2,4 милиарда евро за България по програмата за развитие на селските райони
Очаква се инвестиционно подпомагане да получат около 3 500 земеделски стопанства и около 120 дружества от сектора на горското стопанство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Търг за изпълнение на проект за развитие на туризма в Хърватия
Краен срок за подаване на офертите: 25 август 2015 г. Още