Брой 99 (859), 27-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Посещение на европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу в България, 28 – 29 май 2015г.


Европейският комисар по регионална политика  Корина Крецу ще посети България на 28 и 29 май 2015 г. Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави чрез кохезионната си политика в развитието на страната.

За периода 2014 – 2020 г. за България по кохезионната политика е заделено финансиране в размер на 7,6 милиарда евро. Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро управление.

На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко Борисов и министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната политика в България. Тя ще посети магистрала "Марица", която се изгражда с европейско финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София  Йорданка Фандъкова. Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със средства от ЕС.

На 29 май г-жа Крецу ще участва в конференция "Предизвикателствата на кохезионната политика в България 2014 – 2020 г.", организирана от г-жа Искра Михайлова, председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и Българската строителна камара.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е против необоснованото повишаване на минималната работна заплата
По-висока минимална заплата, но срещу по-добра производителност Още
EEN при БТПП подписа споразумения за сътрудничество с организации, подкрепящи предприемачеството и иновациите
Целта е обединяване на усилията и съвместни инициативи с реален ефект за икономиката и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу в България, 28 – 29 май 2015г.
Конференция "Предизвикателствата на кохезионната политика в България 2014 – 2020 г." Още
Национален щанд на международната изложба за индустриални поддоставки, технологии и оборудване MIDEST, Париж
17 – 20 ноември 2015 г.; краен срок за документи: 19 юни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Подобряват се възможностите за достъп на специализираните предприятия до участие в обществените поръчки
Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Ревизия на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и географските указания
Въвежда гъвкавост в системата за международна регистрация на наименованията за произход и географските указания Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри 2,4 милиарда евро за България по програмата за развитие на селските райони
Очаква се инвестиционно подпомагане да получат около 3 500 земеделски стопанства и около 120 дружества от сектора на горското стопанство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Търг за изпълнение на проект за развитие на туризма в Хърватия
Краен срок за подаване на офертите: 25 август 2015 г. Още