Брой 99 (859), 27-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Ревизия на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и географските указания


Ревизията на  Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация вече е факт. На 21 май 2015 г. в Женева Дипломатическата конференция, свикана от Световната организация по интелектуална собственост, прие Женевския  акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания. 52 страни, между които България и две междуправителствени организации, подписаха заключителния документ на Дипломатическата конференция, а 11 държави  подписаха и текста на новия договор.

За успешното приключване на Дипломатическата конференция след трудните преговори заслуга има и българската страна, чийто представител – Владимир Йосифов, бе избран за председател на комитета, който разгледа административните разпоредби на новия договор, вкл. финансовите въпроси.

Реформата, плод на шестгодишни интензивни преговори, въвежда гъвкавост в системата за международна регистрация на наименованията за произход и географските указания и примирява различните национални правни системи.

Въведените с новия акт промени се отнасят до: разширяването на международната закрила и върху географските указания, възможност за присъединяване на междуправителствени организации, въвеждане на    индивидуални такси, определяне на обхвата на закрила, защитата срещу превръщане на регистрираните наименования и указания в родови понятия и гарантиране на предходни права върху марки.
Новият  договор ще влезе в сила три месеца след ратифицирането или присъединяването на 5 страни. 

Текстът на новия договор може да намерите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е против необоснованото повишаване на минималната работна заплата
По-висока минимална заплата, но срещу по-добра производителност Още
EEN при БТПП подписа споразумения за сътрудничество с организации, подкрепящи предприемачеството и иновациите
Целта е обединяване на усилията и съвместни инициативи с реален ефект за икономиката и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу в България, 28 – 29 май 2015г.
Конференция "Предизвикателствата на кохезионната политика в България 2014 – 2020 г." Още
Национален щанд на международната изложба за индустриални поддоставки, технологии и оборудване MIDEST, Париж
17 – 20 ноември 2015 г.; краен срок за документи: 19 юни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Подобряват се възможностите за достъп на специализираните предприятия до участие в обществените поръчки
Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Ревизия на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и географските указания
Въвежда гъвкавост в системата за международна регистрация на наименованията за произход и географските указания Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри 2,4 милиарда евро за България по програмата за развитие на селските райони
Очаква се инвестиционно подпомагане да получат около 3 500 земеделски стопанства и около 120 дружества от сектора на горското стопанство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Търг за изпълнение на проект за развитие на туризма в Хърватия
Краен срок за подаване на офертите: 25 август 2015 г. Още