Брой 208 (968), 28-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 България информира за последни новости в приложението на стандартите GS1 в здравеопазването


28-та Международна GS1 конференция за здравеопазването, която се проведе в Будапеща, Унгария в периода 20-22 октомври, събра над 250 участници от повече от 40 държави.

За здравните специалисти по света винаги е била обединяваща една цел: на пациента да се осигури най-добрата възможна грижа по всяко време. Използването на глобалните стандарти GS1 при предоставяне на здравното обслужване се утвърждава като особено важно за това. Стандартите помагат да се повиши сигурността на пациента, да се постигне ефективност на разходваните средства, да се редуцира административното бреме и да се освободи повече време на лекаря, което той да прекара с пациентите си.

Експерти от различни страни представиха в Будапеща последните регулаторни и индустриални разработки, отнасящи се до идентификация на лекарства и медицински изделия, проследимостта и фалшифицирането. Те адресираха ключови теми, като основни изводи от влизането в сила на правилата на U.S. FDA Unique Device Identification (UDI), приемането на Европейската регулация за медицински изделия (EU Medical Device Regulation), насоките за изпълнение на Директивата за фалшивите лекарства (Falsified Medicines Directive) и препоръките на APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) за проследимост.

Като ключово постижение беше отбелязан напредъка по делегираните актове във връзка с Европейската директива за фалшивите лекарства, които се очаква да бъдат публикувани в началото на 2016 г., и включват спецификация на техническите характеристики на уникалния идентификатор (2D баркод). Стандартите GS1 покриват тези характеристики.

Във фокуса на конференцията беше внедряването на стандартите GS1 в болниците, като се започне от веригата за доставки на болничните заведения и необходимостта от точна и изчерпателна база данни за лекарствата и медицинските изделия в болниците, до маркирането с баркод на високо рискови лекарства и GS1 баркодове в отделенията за стерилизация в болницата.

Във връзка с нормативната уредба е важно да се спомене, че използването на GSRN номер (Global Service Relation Number – стандарт на GS1) за идентификация на работещите в сектора (лекари, аптекари, медицински сестри и други), предоставените здравни услуги и връзката с пациентите е заложен в ISO Technical Specification 18530 Аutomatic identification and data capture marking and labelling - Subject of care and individual provider identification и CEN.

По отношение на практическото внедряване на стандартите на международно ниво беше представен проекта на Honk Kong Hospital Authority, който включва 42 държавни болници, 47 специализирани и 73 общи клиники за извънболнична помощ, 162 аптеки. В основата на решението е заложено използването на идентификация и маркировка с баркод по стандартите GS1 и електронен обмен на документи, като поръчки и фактури. Отчетени са значителни ползи и подобрения на процесите, като към настоящия момент маркираните с баркод артикули са 50% от цялата номенклатура и 86% от поръчките се извършват през EDI.

БТПП обръща внимание на българските производители/търговци, продаващи медицински изделия на американския пазар, че 24 септември 2016 е крайният срок да бъдат изпълнени изискванията на Американската асоциация по храни и лекарства (FDA) за етикетиране на медицинските изделия, предлагани на територията на страната, с UDI.

В хуманитарния сектор бе представен приноса на стандартите GS1 за подобряване живота на пациентите в развиващия се свят.

Конференцията се превърна в стъпка напред към общата цел на организации, правителства, болници, лекари и стандартите GS1 – един свят, един стандарт, една визия към повишаване безопасността на пациента!

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 България информира за последни новости в приложението на стандартите GS1 в здравеопазването
Докладвани на международна конференция в Будапеща Още
Среща с австрийски експерт по връзки с обществеността
Представен бе опит в областта на корпоративните комуникации и туристическите стратегии Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на бизнес климата през октомври
Най-значително се подобрява бизнес средата в индустрията Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар: EК подобрява възможностите за гражданите и бизнеса
Адаптиране към съвременните реалности – приложение на новаторските идеи и новите бизнес модели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, декември 2015
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Конференция по проект "Сигурността на младите в интернет. Предизвикателствата пред киберсигурността"
Организатор: Софийски форум за сигурност Още