Брой 208 (968), 28-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с австрийски експерт по връзки с обществеността


Проведе се среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов и Валтер Ретенмосер, експерт връзки с обществеността и лобиране, Виена.

Председателят на БТПП представи пред госта различните дейности на Палатата и разликите във видовете членство на българската и австрийската търговска палата (в България членството е на доброволен принцип, докато в Австрия членството в търговска палата е задължително за австрийските компании).

Австрийският експерт  представи своята дейност и възможностите за бъдещо сътрудничество с БТПП. Две са основните сфери на неговата работа. Първата е ориентирана към връзките с обществеността на големи австрийски компании, политически структури и др. Втората дейност е изцяло свързана с туристически стратегии на държавно ниво. Валтер Ретенмосер и неговите партнъори имат голям опит в туристическите стратегии в страните от Югоизточна Европа,  а напоследък и в Узбекистан. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 България информира за последни новости в приложението на стандартите GS1 в здравеопазването
Докладвани на международна конференция в Будапеща Още
Среща с австрийски експерт по връзки с обществеността
Представен бе опит в областта на корпоративните комуникации и туристическите стратегии Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на бизнес климата през октомври
Най-значително се подобрява бизнес средата в индустрията Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар: EК подобрява възможностите за гражданите и бизнеса
Адаптиране към съвременните реалности – приложение на новаторските идеи и новите бизнес модели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, декември 2015
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Конференция по проект "Сигурността на младите в интернет. Предизвикателствата пред киберсигурността"
Организатор: Софийски форум за сигурност Още