Брой 208 (968), 28-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Подобрение на бизнес климата през октомври


През октомври общият показател на бизнес климата се покачва с един пункт в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно, съобщи Националният статистически институт.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 2,3 пункта спрямо септември в резултат на благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и в очакванията им за дейността в отрасъла през следващите три месеца се наблюдава известен оптимизъм, макар и по-умерен в сравнение с предходната анкета.

Показателят „бизнес климат в строителството” се повишава с 0,6 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно и прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-умерени в сравнение със септември.

Показателят „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 1,3 пункта спрямо септември в резултат на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-благоприятни са и прогнозите им по отношение на поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца.

През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” намалява с 1,8 пункта поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на „същото”. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги, както и очакванията им за следващите три месеца са резервирани.

Пълните данни на НСИ  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 България информира за последни новости в приложението на стандартите GS1 в здравеопазването
Докладвани на международна конференция в Будапеща Още
Среща с австрийски експерт по връзки с обществеността
Представен бе опит в областта на корпоративните комуникации и туристическите стратегии Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на бизнес климата през октомври
Най-значително се подобрява бизнес средата в индустрията Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар: EК подобрява възможностите за гражданите и бизнеса
Адаптиране към съвременните реалности – приложение на новаторските идеи и новите бизнес модели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, декември 2015
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Конференция по проект "Сигурността на младите в интернет. Предизвикателствата пред киберсигурността"
Организатор: Софийски форум за сигурност Още