Брой 208 (968), 28-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от EEN


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 515

28.10.15.01 АРМЕНИЯ
Фирма, специализирана в производството на различни видове сирене: крема сирене, гауда, телак, хела и др., търси търговски посредници и дистрибутори. Фирмата се интересува също и от създаване на съвместно предприятие.
Валидна до: 28/10/2016

28.10.15.02 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Производител на широка гама футболни греди търси фирми, специализирани в производството на ПВЦ пластмасови тръби с висока степен на въздействие и до 80 мм диаметър. Фирмата се интересува от създаване на съвместно предприятие или производствено споразумение, както и от дистрибуторско споразумение, в случай че партньорът има доказани пазарни позиции.
Валидна до: 28/10/2016

28.10.15.03 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Логистична фирма търси доставчици на телешко и агнешко месо, риба, сирене, вино и напитки. Фирмата предлага търговско посредничество на доставчици, които желаят да създадат клиентска база в Далечния Изток и които нямат нужния опит за износ на тези пазари.
Валидна до: 28/10/2016

28.10.15.04 ГЪРЦИЯ
Група от фирми, вносители и търговци на едро и дребно, работеща с органични продукти (храна и други), търси доставчици или производители на органични продукти (суха или свежа храна, зеленчуци, подправки, билки и козметика), за да разшири своя продуктов каталог.
Валидна до: 28/10/2016

28.10.15.05 ЕГИПЕТ
Фирма, специализирана е производството и износа на сухи билки, подправки, семена и медицински растения с висока чистота, търси дистрибутори в други страни.
Валидна до: 28/10/2016

28.10.15.06 ИСПАНИЯ
Фирма, специализирана в преработката и търговията на замразена риба, търси вносители, търговци на едро и дистрибутори. Фирмата предлага широка гама от замразени, предварително сварени и панирани продукти като риба, морски дарове, главоноги и др.
Валидна до: 28/10/2016

28.10.15.07 ИСПАНИЯ
Компания, работеща в областта на производството на оборудване за професионално почистване, търси партньори (МСП от ЕС) за проект по програма Eurostars. Целта на проекта е разработване на термична дезинфекционна система и по-точно гъвкава роботизирана и програмируема система, която да се използва за дезинфекция чрез термично замъгляване, на вентилационните тръби и разработване на химически продукт. Системата ще бъде в състояние да се движи в рамките на вентилационните канали, произвеждайки по-голям обем за мъгла (100 m3/мин. приблизително) и ще се управлява дистанционно. Потенциални партньори могат да са МСП от ЕС с опит в разработването на дезинфекциращи продукти и продукти за термично замъгляване за дезинфекция в болничните заведения.
Краен срок за подаване на проекта: 18.02.2016.
Краен срок за проявяване на интерес: 15.01.2016

28.10.15.08 КОРЕЯ
Компания, специализирана в SAW филтри (повърхностни акустични вълни) и RF модули (Radio Frequency) подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Чрез проекта ще се разработи и комерсиализира технология за пиезоелектричен MEMS Mic, която да се използва широко на пазара на мобилни устройства, като например мобилни телефони, слушалки, преносими устройства и др. Компанията търси партньорство с фирми с опит в сферите на проектиране и производство на MEMS (микро-електромеханични-системи) и ASIC, както и с опит в разработването на електронни схеми, електронни материали и свързаните с тях производствени технологии.
Краен срок за подаване на проекта: март 2016
Краен срок за проявяване на интерес: януари 2016

28.10.15.09 БЕЛГИЯ
Група белгийски фирми подготвят проектно предложение по програма H2020-FTIPilot-2015-1. Целта на проекта е разработване на иновативна селскостопанска техника - самоходна машина, тип комбайн, за биомаса, която да бъде подходяща за дървесна и селскостопанска биомаса с цел работа на “терен“. Крайният продукт, получен чрез съоръжението ще са брикети. Консорциумът търси инженерни организации, търговски компании, разработчици и други с опит в областта на селското стопанство.
Краен срок за подаване на проекта: 01.12.2015
Краен срок за проявяване на интерес: 07.11.2015

28.10.15.10 ИСПАНИЯ
Екип от 3 испански партньора (университет, инженерингова компания и архитектурна фирма) подготвя проектно предложение по програма H2020-EE-15-2017 call: Demand response and energy management in buildings. Целта на проекта е да се стимулира енергийната автоматизация, контрол и наблюдение на средствата за провеждане на ефективно отопление, охлаждане, съхранение в сграда, както и наблюдение и на други сградни системи като същевременно се гарантира вътрешна среда с високо качество. Екипът търси партньорство с фирми и научно-изследователски институции с опит в областта.
Краен срок за подаване на проекта: програмата още не е отворена.
Краен срок за проявяване на интерес: 31.12.2015

28.10.15.11 СИНГАПУР
Компанията се интересува от технология за анализ на изображението и разпознаване на обекти. Технологията трябва да е в състояние да идентифицира неживи обекти, хора, животни и части от хора в снимки и видео, за използване в сектори като здравеопазването и на платформи като сайтове за социални мрежи. Фирмата търси партньорство за научноизследователска и развойна дейност, лицензиране, техническо сътрудничество и съвместно предприятие.
Валидна до: 28/10/2016

28.10.15.12 ТУРЦИЯ
Производител на зехтин генерира голямо количество на отпадъчни води от маслиновата мелница всеки сезон. Търси технология за превръщане на тези два вида отпадък в тор или за храна на животните.
Валидна до: 28/10/2016

28.10.15.13 ГЕРМАНИЯ
Компания, работеща в областта на художественото творчество, е разработила нова спортна игра. Фирмата търси партньори, които са в състояние и се интересуват от развитието на компютърна и/или онлайн версия на играта. Заинтересованите клиенти трябва да имат ноу-хау в създаването на спортни игри. Компютърната игра ще бъде един от елементите на продуктовото портфолио, което е свързано със спортна игра. Търсят се партньори за споразумение за техническо сътрудничество.
Валидна до: 28/10/2016

28.10.15.13 СЛОВАКИЯ
Малка компания, разположена в западната част на Словакия, е разработила нова уеб среда за бързо създаване и лесна поддръжка на приложни решения за бази данни на клиенти за интернет. Самият продукт е технология, която позволява на дизайнерите на приложения да изграждат виртуални заявления от предвидените с минимални усилия програмиране. Търсят се партньори за сътрудничество чрез лицензионно споразумение.
Валидна до: 28/10/2016

28.10.15.14 АРМЕНИЯ
Фирма, специализирана в производство на мед и пчелни продукти, включващи пчелно млечице, апитоксин и прополис, търси търговски представители и дистрибутори.
Валидна до: 28/10/2016

28.10.15.15 ЧЕХИЯ
Фирма, производител на висококачествени ръчно шити знамена, търси опитни дистрибутори или търговци. Фирмата предлага още бродирани емблеми, гербове, църковни бродерии и текстил.
Валидна до: 28/10/2016

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 България информира за последни новости в приложението на стандартите GS1 в здравеопазването
Докладвани на международна конференция в Будапеща Още
Среща с австрийски експерт по връзки с обществеността
Представен бе опит в областта на корпоративните комуникации и туристическите стратегии Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на бизнес климата през октомври
Най-значително се подобрява бизнес средата в индустрията Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар: EК подобрява възможностите за гражданите и бизнеса
Адаптиране към съвременните реалности – приложение на новаторските идеи и новите бизнес модели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, декември 2015
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Конференция по проект "Сигурността на младите в интернет. Предизвикателствата пред киберсигурността"
Организатор: Софийски форум за сигурност Още