Брой 146 (403), 30-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Конференция за ролята на културата и изкуството за развитието на Югозападния регион


Как развиваме устойчиви регионални партньорства в областта на културата и туризма; какви са основните предизвикателства и възможности за това, както и за развитие на нови културни маршрути в региона; до каква степен местната власт в България използва и прилага методите за консултиране на публични политики в областна на културата и туризма  – това са част от дискутираните въпроси по време на конференция, посветена на ролята на културата и изкуството за развитието на Югозападен регион, която се състоя в хотел „Принцес“, София.  

Форумът е част от проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”, който се изпълнява от Столична община и е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”. Участваха представители на местната власт, неправителствени организации и творчески среди от Югозападен планов регион. Сред участниците бяха и представители на БТПП. 

В разискванията бе акцентирано върху ролята на културно-историческото наследство на Югозападния регион и съвременното изкуство като двигатели за развитието на региона чрез създаване на партньорства и съвместни проекти в контекста на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата 2019.

Около 50% от недвижимите паметници на културата от национално значение се намират в Югозападен регион. Според данни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Югозападен регион допринася значително и за туристическия сектор на страната (13-14% от леглата), с което се нарежда на трета позиция в България след черноморските райони. Минералните води и стимулирането чрез тях на балнеология и спа-туризъм, както и възможностите за бизнес и конгресен туризъм на столицата са особено важни за пълноценното оползотворяване на туристическия потенциал на региона.

София с Югозападния регион е с отличен потенциал за успешна кандидатура за Европейска столица на културата 2019. Такъв извод направиха участниците в конференцията.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът възлага надежди за финансиране от Българската банка за развитие
Обмисля се намаляване на праговете за участие в проекти по оперативните програми, за да се допуска участието на по-широк кръг от фирми Още
Конференция за ролята на културата и изкуството за развитието на Югозападния регион
Акцентирано бе на развитието на партньорства и съвместни проекти в контекста на кандидатурата на София с Югозападния регион за Европейска столица на културата 2019 Още
Покана за участие в бизнес мисия в САЩ – посещение на търговското изложение за води WEFTEC 2013
Чикаго, Илинойс, 5 - 9 октомври 2013 г. Още
БТПП обяви процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Предмет на процедурата е „Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения …" Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив взе участие в зрелостни изпитни комисии
Училището и бизнесът са заинтересовани да работят заедно за модернизиране на професионалното образование и за осигуряване на конкурентноспособна работна сила Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Разширява се обхватът на общото задължение на търговците за предоставяне на информация, което се отнася за всички видове договори, без изключение Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ДКЕВР прие новите цени на тока
Според решението цената на дневния ток пада с между 4.12 и 4.90%, а нощната - с от 3.43 до 6.82% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Правосъдие за растеж: EК запълва празнините в законодателството относно единната патентна защита
За конкурентоспособността на Европа е от ключово значение новаторите да могат да се възползват от многобройните ползи от дългоочаквания единен европейски патент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Пета юбилейна международна конференция "Европейското предприемачество: как предприемачите (трябва да) действат в глобална бизнес среда"
9 - 11 септември 2013 г., КК "Албена" Още