Брой 146 (403), 30-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена камара - Пловдив взе участие в зрелостни изпитни комисии

За поредна година, във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение, представител на Търговско-промишлена камара - Пловдив взе участие в изпитни комисии по проверка и оценка на Държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация в ОУ ,,Пенчо Славейков’’ и СОУ ,,Найден Геров’’ в Пловдив. Държавните изпити бяха свързани със следните специалности: ,,Шивачество’’, ,,Производство на мебели’’ и ,,Металообработване’’.

Представителят на Камарата - Кирил Тюлев – член на УС на Камарата и управител на Национален център за професионално обучение – клон Пловдив, сподели, че резултатите от изпитите показват повишаващото се качество на професионалното образование, като повишените образователни и квалификационни изисквания са в контекста на въвежданите общоевропейски стандарти и норми на образование и следдипломна реализация.

Правилни и успешни са усилията на педагогическото ръководство и училищното настоятелство в търсенето на нови и съвременни форми и професии за обучение на средни специалисти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът възлага надежди за финансиране от Българската банка за развитие
Обмисля се намаляване на праговете за участие в проекти по оперативните програми, за да се допуска участието на по-широк кръг от фирми Още
Конференция за ролята на културата и изкуството за развитието на Югозападния регион
Акцентирано бе на развитието на партньорства и съвместни проекти в контекста на кандидатурата на София с Югозападния регион за Европейска столица на културата 2019 Още
Покана за участие в бизнес мисия в САЩ – посещение на търговското изложение за води WEFTEC 2013
Чикаго, Илинойс, 5 - 9 октомври 2013 г. Още
БТПП обяви процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Предмет на процедурата е „Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения …" Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив взе участие в зрелостни изпитни комисии
Училището и бизнесът са заинтересовани да работят заедно за модернизиране на професионалното образование и за осигуряване на конкурентноспособна работна сила Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Разширява се обхватът на общото задължение на търговците за предоставяне на информация, което се отнася за всички видове договори, без изключение Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ДКЕВР прие новите цени на тока
Според решението цената на дневния ток пада с между 4.12 и 4.90%, а нощната - с от 3.43 до 6.82% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Правосъдие за растеж: EК запълва празнините в законодателството относно единната патентна защита
За конкурентоспособността на Европа е от ключово значение новаторите да могат да се възползват от многобройните ползи от дългоочаквания единен европейски патент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Пета юбилейна международна конференция "Европейското предприемачество: как предприемачите (трябва да) действат в глобална бизнес среда"
9 - 11 септември 2013 г., КК "Албена" Още