Брой 146 (403), 30-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Пета юбилейна международна конференция "Европейското предприемачество: как предприемачите (трябва да) действат в глобална бизнес среда"

Пета юбилейна международна конференция "Европейското предприемачество: как предприемачите (трябва да) действат в глобална бизнес среда", ще се проведе от 9 до 11 септември 2013 г. в КК "Албена".

Организатори са Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) в партньорство с Европейски съвет за малък бизнес и предприемачество (ECSB)

За конференцията:

Мисията на конференцията е да събере на едно място водещи европейски и от други региони експерти по предприемачество, за да споделят и обсъдят своите резултати и виждания по горещите теми на предприемачеството в европейски и глобален контекст.

Цели

  • Да се обсъдят предизвикателствата към предприемачите/ мениджърите като ключови бизнес играчи днес и утре;
  • Да се анализират тенденциите и проблемите на МСП под влияние на глобалната бизнес среда;
  • Да се обсъдят и разберат по-добре факторите и условията, които определят конкурентните предимства на МСП в трудна, динамична бизнес среда;
  • Да се обмени изследователски, преподавателски и консултантски опит по предприемачество (проблеми, търсения, и решения) в различни географски, икономически и социално-културни контексти;
  • Да се обсъдят и разберат по-добре проблемите и поведението на големите предприятия (вътрешното предприемачество) и тяхното взаимодействие с МСП;
  • Да се заздравят и развият по-нататък установените мрежи между професионалисти от Европа и други региони на света.

В рамките на конференцията ще бъде организирана кръгла маса с предприемачи от различни страни по въпросите на конкурентното поведение на МСП в глобална бизнес среда, както и по управлението на трансфера на бизнеса/унаследяването във фамилните фирми.

Приложения:

Registration_Form_BAMDE_ 2013.doc
Conference_Call_BAMDE_2013_ BG.pdf (на български език)

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът възлага надежди за финансиране от Българската банка за развитие
Обмисля се намаляване на праговете за участие в проекти по оперативните програми, за да се допуска участието на по-широк кръг от фирми Още
Конференция за ролята на културата и изкуството за развитието на Югозападния регион
Акцентирано бе на развитието на партньорства и съвместни проекти в контекста на кандидатурата на София с Югозападния регион за Европейска столица на културата 2019 Още
Покана за участие в бизнес мисия в САЩ – посещение на търговското изложение за води WEFTEC 2013
Чикаго, Илинойс, 5 - 9 октомври 2013 г. Още
БТПП обяви процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Предмет на процедурата е „Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения …" Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив взе участие в зрелостни изпитни комисии
Училището и бизнесът са заинтересовани да работят заедно за модернизиране на професионалното образование и за осигуряване на конкурентноспособна работна сила Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Разширява се обхватът на общото задължение на търговците за предоставяне на информация, което се отнася за всички видове договори, без изключение Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ДКЕВР прие новите цени на тока
Според решението цената на дневния ток пада с между 4.12 и 4.90%, а нощната - с от 3.43 до 6.82% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Правосъдие за растеж: EК запълва празнините в законодателството относно единната патентна защита
За конкурентоспособността на Европа е от ключово значение новаторите да могат да се възползват от многобройните ползи от дългоочаквания единен европейски патент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Пета юбилейна международна конференция "Европейското предприемачество: как предприемачите (трябва да) действат в глобална бизнес среда"
9 - 11 септември 2013 г., КК "Албена" Още