Брой 172 (429), 04-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Устойчивата енергийна политика – във фокуса на вниманието на Европейския икономически и социален комитет


Улавянето и съхранението на CO2 (УСВ) е  с голямо потенциално значение. В Енергийната пътна карта до 2050 г. ясно е изложено, че УСВ-технологиите биха могли да играят много важна роля за постигане на декарбонизирана, ефективна и сигурна европейска енергийна система. В ЕС обаче все още липсват широкомащабни демонстрационни проекти и „дори и най-обещаващите проекти в ЕС са изправени пред значителни закъснения“. Това се дължи на обстоятелството, че днес „липсват обосновани причини за стопанските оператори да инвестират в демонстрационни проекти за УСВ“.

Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) не успя да осигури средства за инвестиции в такива съоръжения и стабилна цена на CO2 за подпомагане на бъдещата им експлоатация. В момента цената на CO2 възлиза на около 10% от стойността, приемана от мнозина за абсолютния минимум, необходим за извличане на стопанска изгода от УСВ. Настоящата цена на СО2 се дължи основно на икономическата криза, но анализатори смятат, че  възстановяването на икономиката ще даде тласък на промишленото производство и търсенето на квоти по ЕСТЕ ще се увеличи, без да са необходими промени в законодателната рамка.

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в работна група в Брюксел за обсъждане на тези въпроси и разработване на Становище относно технологиите за улавяне и съхранение на CO2 , както и в обсъждането на Становище относно „Координирани европейски действия за превенция и борба с енергийната бедност“. Става въпрос за проблем от световен мащаб с множество измерения. Предишните проблеми с достъпа до енергия в Европа бяха в общи линии разрешени, но 1,2 милиарда души в света все още нямат достъп до електричество, а 2,8 милиарда продължават да се отопляват и да готвят на дърва или на друг вид биомаса (по данни на Световна банка / МАЕ, май 2013 г.). Проблемът с достъпа до съвременни енергийни услуги е толкова значим, че ООН обяви 2012 г. за „Международна година на устойчивата енергия за всички”.

Европейският икономически и социален комитет се стреми да дава конкретни препоръки и по отношение на аспекта, свързан с достъпността. Освен това със становищата  се цели да се отговори на въпросите за стандартизацията и за стимулите за разработване на нови решения.
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Устойчивата енергийна политика – във фокуса на вниманието на Европейския икономически и социален комитет
Зам.-председателят на БТПП участва в изготвяне на становищa относно технологиите за улавяне и съхранение на CO2 и координирани европейски действия за превенция и борба с енергийната бедност Още
Новорегистрирaни търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: Повечето автоморги и автосервизи у нас не отговарят на никакви екоизисквания
Масова практика e автоморгите у нас да нямат разрешение за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производителността на труда спада през второто тримесечие
Производителността на труда е най-висока в индустриалния сектор Още
България подобрява позициите за конкурентоспособността, според доклад на Световния икономически форум
През настоящата година страната ни изпреварва няколко държави членки на ЕС - Кипър, Словения, Унгария, Румъния, Словакия и Гърция Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Икономическият и социален съвет организира публично обсъждане на Споразумението за партньорство на България за следващия програмен период
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Участие в Международната среща на МСП, която ще се проведе паралелно с изложението TÜMEXPO Още