Брой 172 (429), 04-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Икономическият и социален съвет организира публично обсъждане на Споразумението за партньорство на България за следващия програмен период


Споразумението за партньорство на България (2014 – 2020 г.) и програмите към него са основните стратегически документи, които задават приоритетите и целите за страната ни през новия програмен период. От тяхното качество и прецизност зависи доколко успешно България ще инвестира очакваните почти 15 млрд. евро за периода 2014-2020 г. и как това ще въздейства върху социално – икономическата среда, върху създаването на растеж и заетост.

Оценявайки сериозното значение на действията по изготвяне на тези стратегически документи,  Икономическият и социален съвет съвместно с г-жа Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието, организира публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Обсъждането ще се проведе на 9 септември 2013 г. – понеделник от 14.00 ч. в зала „Средец”, Шератон София Хотел Балкан.

За участие са поканени представители на дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" към Администрацията на МС, представители на всички ведомства, отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и оперативните програми (2014 – 2020 г.), представители на неправителствени организации, на социалните партньори, членове на ИСС, експерти и медии.

В рамките на дискусията всички участници ще имат възможност да изразят своята позиция по заложените в документа национални приоритети и политики, които ще бъдат подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове през следващия програмен период 2014 – 2020 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Устойчивата енергийна политика – във фокуса на вниманието на Европейския икономически и социален комитет
Зам.-председателят на БТПП участва в изготвяне на становищa относно технологиите за улавяне и съхранение на CO2 и координирани европейски действия за превенция и борба с енергийната бедност Още
Новорегистрирaни търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: Повечето автоморги и автосервизи у нас не отговарят на никакви екоизисквания
Масова практика e автоморгите у нас да нямат разрешение за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производителността на труда спада през второто тримесечие
Производителността на труда е най-висока в индустриалния сектор Още
България подобрява позициите за конкурентоспособността, според доклад на Световния икономически форум
През настоящата година страната ни изпреварва няколко държави членки на ЕС - Кипър, Словения, Унгария, Румъния, Словакия и Гърция Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Икономическият и социален съвет организира публично обсъждане на Споразумението за партньорство на България за следващия програмен период
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Участие в Международната среща на МСП, която ще се проведе паралелно с изложението TÜMEXPO Още