Брой 172 (429), 04-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

България подобрява позициите за конкурентоспособността, според доклад на Световния икономически форум


България продължава да подобрява своите позиции, като вече заема 57-ма позиция сред 148 страни в годишния доклад за конкурентоспособност "The Global Competitiveness Report 2013-2014" на Световния икономически форум. Това съобщава Центърът на икономическо развитие, партньор на Световния икономически форум в България.

Индексът за конкурентоспособност на страната се повишава от 4.27 през миналата до 4.31 през настоящата година (максимална стойност 7). След големия скок, който направи България в миналогодишния доклад - тя се придвижи от 74-то до 62-ро място - страната отново показва добри резултати. През настоящата година България изпреварва няколко държави членки на ЕС - Кипър, Словения, Унгария, Румъния, Словакия и Гърция, която е едва 91-ва.

Индексът се основава на 12 фактора, които влияят върху конкурентоспособността. Това са: институции, инфраструктура, макроикономическа среда, здравеопазване и основно образование, висше образование и обучение, ефективност на стоковите пазари, ефективност на пазара на труда, финансови пазари, размер на пазара, технологична готовност, степен на развитие на бизнеса, иновативност.

Докато през миналата година България подобрява стойността на индексите и позициите си по всички фактори за конкурентоспособност, то през тази година се наблюдават някои негативни промени, свързани с пазара на труда, иновациите и развитието на бизнеса.

Отново най-голям принос за доброто позициониране има макроикономическата стабилност - България заема 30-то място сред 148 държави. Тези благоприятни позиции са свързани с добрите показатели за управлението на държавния дълг; ниския бюджетен дефицит; нивото на националните спестявания (23.2 на сто от БВП), ниската инфлация (2.4 на сто) и други. Другият фактор, по който страната се представя много добре, е технологичната готовност - 44-то място, като през миналата година е била 52-ра. Това е и факторът, който има най-голямо значение за придвижването напред. Тук са включени няколко количествени индикатора, които имат много добри стойности. Това са: интернет потребители (55.1 процента от хората и 55-то място в класацията); брой абонати на широколентов интернет (17.6 на 100 души от населението и 38-мо място); както и висока скорост на интернет.

България продължава да бъде позиционирана назад в класирането по отношение на качеството на институциите - 107-мо през настоящата и 108-мо през миналата година. Много негативни са оценките за съдебната система (123-то място), ниска степен на прозрачност на правителствените политики, слабо доверие в политиците ( 97-мо място и оценка 2.4 при максимална 7), наличие на множество бизнес регулации (105-то място).

По отношение на пазара на труда България отстъпва от 49-та позиция през миналата година на 61-во място. Особено негативно се оценява капацитетът на страната да привлича и задържа талантливите млади хора - по тези показатели България е на последните места в класацията.

По фактора иновации страната отстъпва от 92-ро на 105-то място тази година. Общият потенциал за внедряване на иновации от фирмите е много нисък - страната заема едва 103-то място, разходите на компаниите за научно изследователска и развойна дейност /НИРД/ ни поставят на 107-мо място, а при сътрудничеството между университетите и индустрията страната ни е на 117-та позиция. Много сериозен проблем е липсата на достатъчно кадри в областта на инженерните науки, пише в доклада.

Състоянието на българския бизнес продължава да се оценява негативно - по този фактор България също отстъпва много съществено - от 97-мо на 106-то място. Принос за влошаването на позициите има икономическата криза и трудностите, с които се сблъскват предприемачите. Те произтичат от неефективните политики за обучение и квалификация на персонала, липса на активни маркетингови стратегии, нежелание да се делегират права на подчинените.

В България все още слабо развити са клъстерите (страната е на 108-мо място). Естеството на българските конкурентни предимства произтича преди всичко от евтината работна ръка, посочват експертите.

Пречките за развитие на бизнеса са: разпространение на корупционни практики, неефективна държавна администрация, затруднен достъп до финансиране. Прави впечатление, че през последната година сред основните бариери за бизнеса се появяват и политическата и правителствена нестабилност. Проблем остава и липсата на квалифицирана работна ръка, се посочва в съобщението, разпространено от ЦИР.

Отново най-конкурентоспособна в световен мащаб е Швейцария, на второ място в доклада е Сингапур. В първата десетка са пет държави членки на ЕС. Това са Финландия, Германия, Швеция, Холандия и Великобритания. Сред новоприсъединилите се през 2004 г. страни най-добре са позиционирани Естония - 32-ра и Полша - 42-ра. САЩ се придвижва с две места напред от 7-мо до 5-то място.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Устойчивата енергийна политика – във фокуса на вниманието на Европейския икономически и социален комитет
Зам.-председателят на БТПП участва в изготвяне на становищa относно технологиите за улавяне и съхранение на CO2 и координирани европейски действия за превенция и борба с енергийната бедност Още
Новорегистрирaни търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: Повечето автоморги и автосервизи у нас не отговарят на никакви екоизисквания
Масова практика e автоморгите у нас да нямат разрешение за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производителността на труда спада през второто тримесечие
Производителността на труда е най-висока в индустриалния сектор Още
България подобрява позициите за конкурентоспособността, според доклад на Световния икономически форум
През настоящата година страната ни изпреварва няколко държави членки на ЕС - Кипър, Словения, Унгария, Румъния, Словакия и Гърция Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Икономическият и социален съвет организира публично обсъждане на Споразумението за партньорство на България за следващия програмен период
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Участие в Международната среща на МСП, която ще се проведе паралелно с изложението TÜMEXPO Още