Брой 172 (429), 04-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Производителността на труда спада през второто тримесечие


Индексът на производителност на труда в страната леко се понижава през второто тримесечие на 2013 г. Това показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт. По предварителни данни БВП на един зает намалява с 0,9% в сравнение със същия период от предходната година.

Общият брой на заетите лица в икономиката през април-юни 2013 г. е 3 515,8 хиляди. Те са отработили общо 1 469,5 милиона часа.

На всеки работещ човек в страната се падат по  5517,4 лева от текущия обем на БВП. Това означава, че всеки зает създава средно по 13,2 лева БВП на час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един работещ гражданин също спада през последното тримесечие на годишна база – с 0,3%. С толкова спада и добавената стойност за един отработен от заето лице час.

Производителност по икономически дейности

В рамките на разглеждания период равнището на производителност на труда е най-високо в индустриалния сектор – 6 148,1 лева БДС средно на един зает човек и 14,3 лева за един отработен от него час. Делът на заетите в този сектор леко спада спрямо второто тримесечие на 2012 г. - с 0,7% до 24,6 на сто от всички работещи лица.

Най-много продължават да са хората, заети в сектора на услугите – 54,2 на сто от общия дял. Всеки зает в тази сфера произвежда средно 4 792 лева брутна добавена стойност, като за един отработен от човек час се създават средно 11,5 лева от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 434,9 лв. БДС на един зает и 3,6 лв. на час. Въпреки това единствено делът на този отрасъл бележи повишение – с 0,9 пункта до 21,2 на сто.

Пълните данни ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Устойчивата енергийна политика – във фокуса на вниманието на Европейския икономически и социален комитет
Зам.-председателят на БТПП участва в изготвяне на становищa относно технологиите за улавяне и съхранение на CO2 и координирани европейски действия за превенция и борба с енергийната бедност Още
Новорегистрирaни търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: Повечето автоморги и автосервизи у нас не отговарят на никакви екоизисквания
Масова практика e автоморгите у нас да нямат разрешение за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производителността на труда спада през второто тримесечие
Производителността на труда е най-висока в индустриалния сектор Още
България подобрява позициите за конкурентоспособността, според доклад на Световния икономически форум
През настоящата година страната ни изпреварва няколко държави членки на ЕС - Кипър, Словения, Унгария, Румъния, Словакия и Гърция Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Икономическият и социален съвет организира публично обсъждане на Споразумението за партньорство на България за следващия програмен период
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Участие в Международната среща на МСП, която ще се проведе паралелно с изложението TÜMEXPO Още