Брой 107 (364), 05-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Общото събрание на МОР обсъди стратегията за развитие на организацията


Общото събрание на Международната организация на работодателите (МОР), което се проведе вчера в Женева, обсъди стратегията за развитие на организацията, финансирането и усъвършенстването на взаимодействието й с членовете. С оглед подобряване на ефективността на работата беше прието решение за създаване на пет постоянно действащи работни групи: Индустриални отношения, Устойчиво развитие, Корпоративна социална отговорност и права на човека и фирмите, Заетост, Социална защита.

Като нов член на МОР беше приета Асоциацията на албанския бизнес - Бизнес Албания. Същевременно беше прието и решение за прекратяване на членството на Конфедерацията на литовските индустриалци и на Федерацията на частните предприемачи в Руанда, поради неплащане на членски внос.

Общото събрание удължи мандата на действащия президент на организацията Тан Шри Дато Азман (Малайзия) с 1 година, тъй като през 2014 г.  изтича мандатът на изпълнителния вицепрезидент на МОР Даниел Фунес. Съгласно действащата ротация по континенти, Даниел Фунес е предложен за поста президент за следващия 3-годишен мандат. Беше одобрено предложението изпълнителният вицепрезидент на МОР Даниел Фунес да започне своя мандат като президент на МОР през 2014 г.

В двустранна среща, главният секретар на БТПП Васил Тодоров, представляващ на форума на МОР Асоциацията на организациите на българските работодатели, запозна бъдещия президент на МОР Даниел Фунес с направените промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Даниел Фунес изрази принципно несъгласие с текстовете, предвиждащи обявяване на имуществото на членовете на управителни и контролни органи на работодателските организации, членуващи в Националния съвет за тристранно сътрудничество и ги определи като нарушение на принципа на независимост на работодателските организации, който е приет и съблюдаван като световен стандарт.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Общото събрание на МОР обсъди стратегията за развитие на организацията
Създават се пет постоянно действащи работни групи за подобряване ефективността на дейността Още
Проектът CEFTA - DIHK е удължен до 2016 година
Целта е институционална подкрепа на търговско-промишлените палати на страните от Централноевропейското споразумение за свободна търговия Още
Продължава обучението по маркиране на стоките с баркодове
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив традиционно участва в зрелостни изпитни комисии
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес срещи с баварски фирми от браншовете „Енергия“, „Машиностроене“, „Техника на опазване на околната среда“, „Инфраструктура“ и „Логистика“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Растеж 0,4% на БВП през първото тримесечие на 2013 г.
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0,9% Още
Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.
Анализът е разработен по поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ представя процедура „Внедряване на иновации в предприятията”
Информационни дни ще се проведат в периода 7 - 14 юни 2013 г. в различни градове на страната Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС налага временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели
Дружествата от ЕС са изложени на непосредствена заплаха от изпадане в несъстоятелност поради нелоялната конкуренция на китайските износители Още