Брой 107 (364), 05-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена камара - Пловдив традиционно участва в зрелостни изпитни комисии


За поредна година, във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение, Търговско-промишлена камара - Пловдив участва  в зрелостни изпитни комисии. Представителят на Камарата Кирил Тюлев – член на УС  и управител на Национален център за професионално обучение – клон Пловдив, бе включен в изпитни комисии по проверка и оценка на Държавните зрелостни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация в Националната търговска гимназия – Пловдив.

Резултатите от проведените изпити показват повишаващо се качество на успешно защитените бизнес проекти от гимназистите, свързани главно с иновации, развитие на малък собствен бизнес, банково дело и услуги.

Повишените образователни и квалификационни изисквания са в контекста на въвежданите общоевропейски стандарти и норми на образование и следдипломна реализация, отбеляза Кирил Тюлев.

Европейското ниво на образование по изучаваните  специалности, което дава гимназията, е от особено значение за развитието на регионалната икономика и бизнес.

Правилни и успешни са усилията на педагогическото ръководство и училищното настоятелство в търсенето на нови и съвременни форми и професии за обучение на средни специалисти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Общото събрание на МОР обсъди стратегията за развитие на организацията
Създават се пет постоянно действащи работни групи за подобряване ефективността на дейността Още
Проектът CEFTA - DIHK е удължен до 2016 година
Целта е институционална подкрепа на търговско-промишлените палати на страните от Централноевропейското споразумение за свободна търговия Още
Продължава обучението по маркиране на стоките с баркодове
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив традиционно участва в зрелостни изпитни комисии
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес срещи с баварски фирми от браншовете „Енергия“, „Машиностроене“, „Техника на опазване на околната среда“, „Инфраструктура“ и „Логистика“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Растеж 0,4% на БВП през първото тримесечие на 2013 г.
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0,9% Още
Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.
Анализът е разработен по поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ представя процедура „Внедряване на иновации в предприятията”
Информационни дни ще се проведат в периода 7 - 14 юни 2013 г. в различни градове на страната Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС налага временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели
Дружествата от ЕС са изложени на непосредствена заплаха от изпадане в несъстоятелност поради нелоялната конкуренция на китайските износители Още