Брой 107 (364), 05-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Растеж 0,4% на БВП през първото тримесечие на 2013 г.


През първото тримесечие на 2013 г. БВП възлиза на 16,57 млрд. лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 8,4 млрд. лева, като на човек от населението се падат 1164 евро. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Сезонно изгладените данни показват растеж от 0,4% на БВП през първото тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0,1% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2013 г. възлиза на 16,57 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2277 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.482 119 лв. за щатски долар БВП възлиза на 11,18 млрд. долара и съответно на 1 536 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 8,47 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1 164 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2013 г. възлиза на 14,1 млрд. лв. по текущи цени. През първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0,9% пункта и достига 4,5%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,4% и достига 32%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига до ниво от 63,5% при 64% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през първото тримесечие на 2013 г. се изразходват 87,4% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18,2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

През първото тримесечие на 2013 г. БВП1 нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. с 0,1%, докато брутната добавена стойност в икономиката запазва равнището си. По предварителни данни за първото тримесечие на 2013 г. крайното потребление бележи спад от 0,3% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 2,5%.Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 3,1%, а вносът на стоки и услуги - с 4,1%.

Годишни изменения

БВП нараства с 0,4% през първото тримесечие на 2013 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. През първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 0,4%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: аграрния сектор - 3,6%, промишлеността - 1,9%, търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството - 1,6%, създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения - 1,2%, и професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 0,3%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има колективното потребление с 3,2%. Индивидуалното крайно потребление бележи спад спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1%. Бруто образуването на основен капитал нараства с 5%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно от 5,6 и 10,8% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Общото събрание на МОР обсъди стратегията за развитие на организацията
Създават се пет постоянно действащи работни групи за подобряване ефективността на дейността Още
Проектът CEFTA - DIHK е удължен до 2016 година
Целта е институционална подкрепа на търговско-промишлените палати на страните от Централноевропейското споразумение за свободна търговия Още
Продължава обучението по маркиране на стоките с баркодове
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив традиционно участва в зрелостни изпитни комисии
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес срещи с баварски фирми от браншовете „Енергия“, „Машиностроене“, „Техника на опазване на околната среда“, „Инфраструктура“ и „Логистика“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Растеж 0,4% на БВП през първото тримесечие на 2013 г.
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0,9% Още
Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.
Анализът е разработен по поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ представя процедура „Внедряване на иновации в предприятията”
Информационни дни ще се проведат в периода 7 - 14 юни 2013 г. в различни градове на страната Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС налага временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели
Дружествата от ЕС са изложени на непосредствена заплаха от изпадане в несъстоятелност поради нелоялната конкуренция на китайските износители Още