Брой 107 (364), 05-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.


На интернет сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия  е публикуван новият анализ на актуалното състояние на сектора на МСП 2012—2013 г. с фокус върху предприемачеството, перспективите за развитие на иновациите в МСП и оценка на конкурентоспособността на приоритетни производствени сектори.

Основните въпроси, на които анализът търси отговор, са: какво се случва със сектора на МСП днес; какви са главните проблеми пред предприемачеството в България; иновативни ли са българските МСП и кои са факторите, които оказват влияние върху иновациите в промишлеността.

Ситуацията в сектора на МСП е разгледана в рамките на периода 2007—2013 г. Статистическите показатели са допълнени с експертни оценки, като са използвани данни и доклади, касаещи МСП в ЕС. Успоредно с това в началото на 2013 г. са проведени две национално представителни емпирични проучвания на МСП. Първото включва представителна национална извадка от 500 МСП от сектора на услугите, промишлеността, търговията и строителството, с цел събиране на информация за анализа на състоянието на сектора на МСП. Второто, обхващащо представителна секторна извадка от 500 МСП от 18 сектора на промишлеността, дава възможност за задълбочен анализ на състоянието на промишлените предприятия и за развитието на иновациите и интернационализацията.

Анализът е разработен по поръчка на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и е изготвен от Обединение ИНСАЙТ (НОЕМА ООД и СИГМА ХЕТ ООД).

Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 20122013 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Общото събрание на МОР обсъди стратегията за развитие на организацията
Създават се пет постоянно действащи работни групи за подобряване ефективността на дейността Още
Проектът CEFTA - DIHK е удължен до 2016 година
Целта е институционална подкрепа на търговско-промишлените палати на страните от Централноевропейското споразумение за свободна търговия Още
Продължава обучението по маркиране на стоките с баркодове
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив традиционно участва в зрелостни изпитни комисии
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес срещи с баварски фирми от браншовете „Енергия“, „Машиностроене“, „Техника на опазване на околната среда“, „Инфраструктура“ и „Логистика“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Растеж 0,4% на БВП през първото тримесечие на 2013 г.
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0,9% Още
Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.
Анализът е разработен по поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ представя процедура „Внедряване на иновации в предприятията”
Информационни дни ще се проведат в периода 7 - 14 юни 2013 г. в различни градове на страната Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС налага временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели
Дружествата от ЕС са изложени на непосредствена заплаха от изпадане в несъстоятелност поради нелоялната конкуренция на китайските износители Още