Брой 107 (364), 05-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС налага временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели


На 4 юни Европейската комисия взе решение за налагане на временни антидъмпингови мита върху вноса на слънчеви панели, елементи и полупроводникови пластини от Китай.

До това решение се стигна след сериозно и задълбочено разследване и контакти на широка основа с действащите лица на пазара. Тъй като пазарът на слънчеви панели в ЕС и техният внос са много големи, е важно това мито да не доведе до пазарни смущения. Поради това ще се използва подход на постепенно въвеждане, като до 6 август 2013 г. митото ще бъде в размер на 11,8 %. След август митото ще бъде фиксирано на равнище 47,6 %, което е равнището, необходимо за премахване на вредата, която дъмпингът причинява на европейската промишленост.

Европейската комисия отново потвърждава готовността си да продължи обсъжданията с китайските износители и с Китайската търговска камара, за да бъде намерено решение в съответствие с изискванията на член 8 от основния антидъмпингов регламент, временните мита да могат да бъдат суспендирани и да се стигне до решение по пътя на преговорите.

Европейската комисия потвърждава готовността си през следващите седмици, на удобна и за двете страни дата, да бъде свикан съвместният комитет ЕС—Китай, за да обсъди конструктивно всички теми на нашите търговски отношения в съответствие с нашите общи ангажименти в рамките на СТО и в духа на нашето стратегическо партньорство.“

Контекст

До решението се стигна след деветмесечно разследване, започнало през септември 2012 г. (MEMO/12/647), в хода на което Комисията установи, че китайските дружества продават слънчеви панели в Европа на цена много под нормалната им пазарна стойност и така причиняват значителна вреда на производителите на слънчеви панели в ЕС. Справедливата цена на един китайски слънчев панел, продаван в Европа, би била с 88 % по-висока от цената, на която той се продава в момента. Дъмпинговият китайски износ упражняваше неправомерен ценови натиск върху пазара на ЕС, който оказа значително отрицателно влияние върху финансовите и оперативните постижения на европейските производители.

Митата ще бъдат наложени на два етапа, като се започне с 11,8 % през първите два месеца и се премине към 47,6 % за срок от още четири месеца с цел да се ограничи вредата, причинявана на европейската промишленост от нелоялната търговска практика, а именно дъмпинга. Като цяло временното мито ще се прилага за срок от не повече от 6 месеца. Временните мита са много по-малки от 88-процентния дъмпинг при вноса на слънчевите панели, защото ЕС прилага т.нар. „правило за по-малкото мито“, според което мито се налага само в размера, необходим за възстановяване на равнопоставените условия на конкуренция. Освен че ще възстанови лоялната конкуренция, временното мито ще бъде и гаранция за продължаване на развитието на сектора на иновативната екологична енергия в ЕС.

Комисията ще продължи с разследването и ще изслуша становищата на всички заинтересовани страни. Комисията е готова да активизира дискусиите с Китай за намиране на задоволителни алтернативни решения по пътя на преговорите. Най-късно на 5 декември ЕС ще трябва да реши дали да наложи окончателни антидъмпингови мита за срок от пет години.

За повече информация: MEMO/13/499: Бележки от комисаря за търговията на ЕС Карел Де Гухт във връзка с решението

НОВИНИ ОТ БТПП
Общото събрание на МОР обсъди стратегията за развитие на организацията
Създават се пет постоянно действащи работни групи за подобряване ефективността на дейността Още
Проектът CEFTA - DIHK е удължен до 2016 година
Целта е институционална подкрепа на търговско-промишлените палати на страните от Централноевропейското споразумение за свободна търговия Още
Продължава обучението по маркиране на стоките с баркодове
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив традиционно участва в зрелостни изпитни комисии
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес срещи с баварски фирми от браншовете „Енергия“, „Машиностроене“, „Техника на опазване на околната среда“, „Инфраструктура“ и „Логистика“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Растеж 0,4% на БВП през първото тримесечие на 2013 г.
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0,9% Още
Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.
Анализът е разработен по поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ представя процедура „Внедряване на иновации в предприятията”
Информационни дни ще се проведат в периода 7 - 14 юни 2013 г. в различни градове на страната Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС налага временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели
Дружествата от ЕС са изложени на непосредствена заплаха от изпадане в несъстоятелност поради нелоялната конкуренция на китайските износители Още