Брой 234 (1745), 06-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в икономическа мисия в Китай за представители на чуждестранни палати


Любомир Левичаров – икономически анализатор в БТПП, премина триседмично обучение в Китай за представители на чуждестранни палати. Той взе участие в семинар под егидата на „Един пояс, един път“ („One Belt, One Road“), организиран от китайското Министерство на търговията, Академията за международни бизнес администратори и Китайския съвет за насърчаване на международната търговия.

Основните теми на семинара бяха свързани с инициативата „One Belt, One Road“, организацията за насърчаване на търговията, условията за търговия, многостранните преговори на Китай за инвестиционно сътрудничество, трансграничната електронна търговия и други.

Участниците в семинара посетиха редица големи напълно дигитализирани китайски предприятия в различни административни области, както и  един от най-големите панаири за битова електроника - в гр. Хефей.

По време на специален ден, посветен на България, беше представена нашата страна пред широка аудитория от китайски инвеститори в сферата на селското стопанство, които проявиха сериозен интерес, предвид ниските нива на корпоративните данъци и достъпа до пазари на ЕС.

БТПП e член в Международната търговска палата „Пътят на коприната“, чиято основна мисия е да подпомага и популяризира инициативата на Китайската народна република „Един пояс, един път“, както и да допринася за хармоничния растеж и насърчаването на свободната търговия с фокус върху „Пътя на коприната“.

При нужда от повече информация относно двустранните ни отношения с Китай можете да се обърнете на: l.levicharov@bcci.bg или тел.: 02 8117 410.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководителя на Европейската инвестиционна банка в България
Представяне на важни проекти, които банковата институция финансира в България Още
Покана за участие в бизнес форум в Истанбул - 17 декември 2018 г.
Организиран от Съюза на търговско-промишлените палати и стоковите борси на Турция Още
Икономическото партньорство с Канада обсъдиха на форум в Пловдив
В контекста на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение ЕС - Канада Още
Заместник-председателят на Комисията по здравеопазване на среща в БТПП
БТПП участва в икономическа мисия в Китай за представители на чуждестранни палати
С фокус върху инициативата „Един пояс, един път“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЮЛНЦ подават годишни доклади за дейността и годишни финансови отчети в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел след пререгистрацията си
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“
Повишаване на доверието в системата за финансиране на научните изследвания, гарантирана прозрачност и публичност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският социален фонд: инвестиции в социалното измерение на ЕС
Мерки срещу безработицата и бедността, подобряне ефективността на ЕСФ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Развитието на кръговата икономика в България събира топ експерти от Европа
Управлението на отпадъците, отговорностите на производителя при оползотворяване на отпадъците Още