Брой 234 (1745), 06-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заместник-председателят на Комисията по здравеопазване на среща в БТПП


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с Георги Колев, заместник-председател на Комисията по здравеопазване и член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-то Народно събрание.

По време на разговора двамата обсъдиха състоянието на българската икономика и развитието на бизнеса в  регионите. Симеонов запозна госта със стандартите на Международната организация GS1 и приноса на GS1 България за тяхното приложение у нас при автоматизация на процесите по веригата за снабдяване и подобряване на оперативната съвместимост между различни информационни системи. Той представи и някои от пречките пред българския бизнес.  Договорено бе БТПП да поддържа тесни връзки с Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с цел бързо решаване на възникналите проблеми пред предприемачеството. Бе констатирана и нуждата от споделянето на опит и позитивни примери за успешен бизнес.

В края на срещата бе договорено да продължат да се търсят успешни начини за облекчаване на българската икономическа среда.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководителя на Европейската инвестиционна банка в България
Представяне на важни проекти, които банковата институция финансира в България Още
Покана за участие в бизнес форум в Истанбул - 17 декември 2018 г.
Организиран от Съюза на търговско-промишлените палати и стоковите борси на Турция Още
Икономическото партньорство с Канада обсъдиха на форум в Пловдив
В контекста на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение ЕС - Канада Още
Заместник-председателят на Комисията по здравеопазване на среща в БТПП
БТПП участва в икономическа мисия в Китай за представители на чуждестранни палати
С фокус върху инициативата „Един пояс, един път“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЮЛНЦ подават годишни доклади за дейността и годишни финансови отчети в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел след пререгистрацията си
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“
Повишаване на доверието в системата за финансиране на научните изследвания, гарантирана прозрачност и публичност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският социален фонд: инвестиции в социалното измерение на ЕС
Мерки срещу безработицата и бедността, подобряне ефективността на ЕСФ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Развитието на кръговата икономика в България събира топ експерти от Европа
Управлението на отпадъците, отговорностите на производителя при оползотворяване на отпадъците Още