Брой 234 (1745), 06-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“


Причините, които налагат приемането на проекта на Правилник на Фонд „Научни изследвания“ са:

  • избягване на недостатъчно обосновани оценки на комисиите като се въведат промени, свързани с процедурите и сроковете по оценката на постъпилите проектни предложения по обявените конкурси;
  • необходимост от по-засилен контрол върху компетентността на оценителите;
  • необходимост от въвеждане на санкции за оценителите, които доказано не са изпълнили дейностите си коректно или са представили експертните карти след определения срок;
  • въвеждане на процедура за разглеждане на постъпили възражения срещу научната оценка на проектните предложения, която да включва и възможност за нова оценка на проектните предложения.

С проекта на Правилник се цели подобряване на цялостната дейност на Фонд „Научни изследвания“, което е необходимо условие за повишаване на доверието в системата за финансиране на научните изследвания, при гарантирана прозрачност и публичност.

Дата на откриване: 05.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 04.1.2019 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководителя на Европейската инвестиционна банка в България
Представяне на важни проекти, които банковата институция финансира в България Още
Покана за участие в бизнес форум в Истанбул - 17 декември 2018 г.
Организиран от Съюза на търговско-промишлените палати и стоковите борси на Турция Още
Икономическото партньорство с Канада обсъдиха на форум в Пловдив
В контекста на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение ЕС - Канада Още
Заместник-председателят на Комисията по здравеопазване на среща в БТПП
БТПП участва в икономическа мисия в Китай за представители на чуждестранни палати
С фокус върху инициативата „Един пояс, един път“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЮЛНЦ подават годишни доклади за дейността и годишни финансови отчети в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел след пререгистрацията си
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“
Повишаване на доверието в системата за финансиране на научните изследвания, гарантирана прозрачност и публичност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският социален фонд: инвестиции в социалното измерение на ЕС
Мерки срещу безработицата и бедността, подобряне ефективността на ЕСФ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Развитието на кръговата икономика в България събира топ експерти от Европа
Управлението на отпадъците, отговорностите на производителя при оползотворяване на отпадъците Още