Брой 234 (1745), 06-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с ръководителя на Европейската инвестиционна банка в България


Андреас Бейкос, ръководител на офиса на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в България, посети БТПП и проведе среща с председателя Цветан Симеонов. Целта на разговора бе обсъждане на възможностите за сътрудничество между двете институции.

Андреас Бейкос представи дейността на банката. Той акцентира върху трите насоки, в които ЕИБ предоставя услуги – кредитиране, смесено финансиране и консултантски услуги. По думите му, ЕИБ, чрез Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), предоставя финансиране на малки и средни предприятия чрез рисков капитал и инструменти за рисково финансиране. 

Андреас Бейкос представи и информация за няколко важни проекта, които банковата институция финансира в България.  Това са третата линия на метрото в София, магистрала Струма, интерконекторната газова връзка с Гърция и др.

Около 90% от финансирането на банката е насочено към страни членки на ЕС, а останалите 10% в различни региони – Западните Балкани, Африка, Азия. Повече информация ТУК.

Цветан Симеонов представи дейността на БТПП, като се спря по-детайлно на Арбитражния съд, както и на Съвета по инвестиции и Съвета по иновации. Той обърна внимание и на факта, че за БТПП е много важна дейността на банката, насочена към финансиране на  проекти, което води до подобрение на бизнес средата в България. В края на срещата бяха обсъдени възможни съвместни инициативи с цел запознаване на бизнеса с услугите на банката.

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководителя на Европейската инвестиционна банка в България
Представяне на важни проекти, които банковата институция финансира в България Още
Покана за участие в бизнес форум в Истанбул - 17 декември 2018 г.
Организиран от Съюза на търговско-промишлените палати и стоковите борси на Турция Още
Икономическото партньорство с Канада обсъдиха на форум в Пловдив
В контекста на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение ЕС - Канада Още
Заместник-председателят на Комисията по здравеопазване на среща в БТПП
БТПП участва в икономическа мисия в Китай за представители на чуждестранни палати
С фокус върху инициативата „Един пояс, един път“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЮЛНЦ подават годишни доклади за дейността и годишни финансови отчети в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел след пререгистрацията си
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“
Повишаване на доверието в системата за финансиране на научните изследвания, гарантирана прозрачност и публичност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският социален фонд: инвестиции в социалното измерение на ЕС
Мерки срещу безработицата и бедността, подобряне ефективността на ЕСФ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Развитието на кръговата икономика в България събира топ експерти от Европа
Управлението на отпадъците, отговорностите на производителя при оползотворяване на отпадъците Още