Брой 26 (786), 06-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Актуалните източници за финансиране на бизнеса бяха представени в Палатата


 

Европейският иновационен и информационен център при БТПП организира семинар на тема „Актуални източници за финансиране на МСП", насочен изцяло към представителите на бизнеса.

Участниците бяха запознати с конкретни финансови инструменти като микрокредитиране, рисков капитал, акселератори и получиха конкретна информация за това към кои банки, фондове и други финансови посредници могат да се обърнат.

Подробно бяха разгледани всички отворени покани за набиране на проектни предложения по рамковите програми на ЕС и условията за допустимост на кандидатите. Тези програми са много актуални в момента предвид факта, че още няма информация кога ще бъдат отворени първите покани по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Особено внимание бе отделено на Инструмента за МСП (SME Instrument) по програма Хоризонт 2020, предназначен за най-иновативните и растящи европейски компании. Обект на дискусии бяха и причините, поради които няма успешни проектни предложения на български фирми към момента. Участниците получиха насоки как да подготвят успешно предложение и как да направят самооценка дали точно този инструмент е за тях.

Подобна на Инструмента за МСП е и новата пилотна схема „Бърза писта за иновации“ (Fast Track to Innovation) по програма Хоризонт 2020 като съществените прилики и разлики между двете схеми бяха подробно анализирани.

Семинарът завърши с представяне на алтернативен, но много обещаващ и популярен в САЩ и Западна Европа, източник на финансиране за бизнеса - групово онлайн финансиране (crowdfunding), от който са се възползвали и немалко български фирми. При него шансът за успех при добре организирана кампания е 40%, което е революционно високо, сравнено с шансовете на фирмите да спечелят грант по Инструмента за МСП (около 6%) или да получат нисколихвен кредит.

Лекторите и темите:

  • Николай Ангов – финансови инструменти
  • Теодора Иванова-Вълева – европейски програми и други донори
  • Елеонора Карнаса – Инструмент за МСП и групово онлайн финансиране
  • Димитър Христов – Бърза писта за иновации.

За повече информация: Европейски иновационен и информационен център, тел.: 02/8117 417, 505, e-mail: een@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в среща на Световните търговски центрове от Европа
Активизирането на комуникацията между търговските центровете в Европа – във фокуса на дискусиите Още
Актуалните източници за финансиране на бизнеса бяха представени в Палатата
Водещи специалисти дадоха практически указания за достъп до финансиране Още
Семинар по проект „Медиацията среща съдиите” ще се проведе в Пловдив
БТПП е партньор по проекта; водеща е Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Наградите на Българската асоциация по информационни технологии за 2014 г.
Телерик спечели награда за бизнес иновативност Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Eвропейската комисия повиши прогнозата си за икономическия растеж на България за 2014 и 2015 г.
За 2016 г. прогнозата остава непроменена Още
ВИЗОВ РЕЖИМ
Облекчават издаването на визи за руски и украински туристи
Решението идва в отговор на наближаващия активен туристически сезон и на желанието да се насърчат посещенията от традиционни пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Експерти дават мнения в Европейския парламент по спорни аспекти в Търговското споразумение със САЩ
Споразумението би могло да стимулира търговията, но повдига определени въпроси Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Министерство на икономиката стартира конкурс „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“
Проекти ще се приемат до 15 юни 2015 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Покана от Търговската секция при Посолството на Република Турция у нас Още
Международна промишлена изложба „ИННОПРОМ”
8-11 юли 2015 г., гр. Екатеринбург Още