Брой 26 (786), 06-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Eвропейската комисия повиши прогнозата си за икономическия растеж на България за 2014 и 2015 г.


Европейската комисия сближи очакванията си за икономическото развитие на България до 2016 г. с тези на Министерството на финансите, прогнозирайки реален растеж на БВП съответно от 1,4% през 2014 г., 0,8% през 2015 г. и 1% през 2016 година. Основен двигател на растежа, според Комисията, ще бъде външното търсене. След значителното влошаване на фискалната позиция през 2014 г., дефицитът на сектор „Държавно управление" се прогнозира да се подобри до 3% от БВП през 2015 година.

През 2015 г. потреблението на домакинствата ще бъде подкрепено от по-ниските разходи за течни горива, но намаляването на населението в трудоспособна възраст дърпа в посока надолу разполагаемия доход и потреблението на домакинствата.

Съживяването на инвестициите в основен капитал през 2014 г. се дължи изцяло на публичните инвестиции, подкрепени от ускореното усвояване на европейски средства. ЕК очаква спад на публичните инвестиции през 2015 г. с приключването на първия програмен период, както и замразяване или отлагане на фирмените инвестиционни планове поради трудности във финансирането.

Инфлацията се очаква да стане положителна отново в края на 2015 година. България отчете най-големия спад в ЕС в равнището на потребителските цени през 2014 г. от 1,6%. Това се дължи на специфични фактори, някои от които с еднократен характер. По-ниските цени на течните горива през 2015 г. ще задържат отрицателна средногодишната инфлация до 0,5%. Прогнозира се инфлацията да се увеличи до 1% през 2016 г. след отшумяването на ефекта от цените на петрола.

Прогнозата за бюджетния дефицит е да достигне 3,4% през 2014 г., в резултат от по-високи бюджетни разходи и по-слабо от планираното изпълнение на приходите от ДДС. Комисията очаква, с предприетите консолидационни мерки, бюджетният дефицит да се подобри до 3% през 2015 година. Държавният дълг се прогнозира да нарасне от 18,3% през 2013 г. до около 27% през 2014 г., отразявайки нуждите от финансиране на бюджетния дефицит, мерките за стабилизиране на финансовия сектор и погасяване на задължения по облигации през януари 2015 година. Прогнозите на ЕК за 2014 и 2015 г. се доближават до тези на Министерството на финансите в термините на реален растеж на БВП, частно потребление и инвестиции (за 2014 г.), износ и внос (за 2015 г.), текуща сметка, заетост и безработица (за 2014 г.). Числата за инфлацията за 2014 г. са отчетни. Разликите в инфлацията за 2015 г. се дължат на факта, че през месеците декември 2014 г. и януари 2015 г. цените на петрола спаднаха значително и най-новите прогнози сочат задържане на тези цени в средносрочен период.

Двете институции имат по-съществени разлики в прогнозата за 2016 г., най-вече при инвестициите, тъй като от ЕК очакват задълбочаване на спада. МФ допуска, че през 2016 г. ще започне усвояването на европейски средства по оперативни програми, одобрени през 2015 година. Също така, от 2016 г. се очаква новият инвестиционен план на ЕС да окаже положително влияние върху икономиката на България.  

В приложената таблица е направено сравнение на сегашната прогноза на ЕК с тази на МФ, публикувана през ноември 2014 година.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в среща на Световните търговски центрове от Европа
Активизирането на комуникацията между търговските центровете в Европа – във фокуса на дискусиите Още
Актуалните източници за финансиране на бизнеса бяха представени в Палатата
Водещи специалисти дадоха практически указания за достъп до финансиране Още
Семинар по проект „Медиацията среща съдиите” ще се проведе в Пловдив
БТПП е партньор по проекта; водеща е Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Наградите на Българската асоциация по информационни технологии за 2014 г.
Телерик спечели награда за бизнес иновативност Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Eвропейската комисия повиши прогнозата си за икономическия растеж на България за 2014 и 2015 г.
За 2016 г. прогнозата остава непроменена Още
ВИЗОВ РЕЖИМ
Облекчават издаването на визи за руски и украински туристи
Решението идва в отговор на наближаващия активен туристически сезон и на желанието да се насърчат посещенията от традиционни пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Експерти дават мнения в Европейския парламент по спорни аспекти в Търговското споразумение със САЩ
Споразумението би могло да стимулира търговията, но повдига определени въпроси Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Министерство на икономиката стартира конкурс „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“
Проекти ще се приемат до 15 юни 2015 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Покана от Търговската секция при Посолството на Република Турция у нас Още
Международна промишлена изложба „ИННОПРОМ”
8-11 юли 2015 г., гр. Екатеринбург Още