Брой 26 (786), 06-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Министерство на икономиката стартира конкурс „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“


За шеста поредна година стартира националният етап на конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“. Това е инициатива на Европейската комисия (ЕК) за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес. В България координатор на конкурса е Министерството на икономиката. Проекти ще се приемат в срок до 15 юни 2015 г.

В конкурса могат да  участват всички държави-членки на ЕС, както и Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция. В България участие могат да вземат национални, регионални, местни публични органи, както и публично-частни партньорства между публичните органи и неправителствени организации, университети, фондации, браншови организации, предприятия и др. Национално жури под ръководството на Министерство на икономиката ще отличи две кандидатури, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Важно условие за кандидатите е да участват с един проект, чиито резултати имат поне две години история, в една от следните шест категории: насърчаване на предприемаческия дух, инвестиране в изграждането на предприемачески умения, подобряване на бизнес средата, подпомагане интернационализацията на бизнеса, отговорно и приобщаващо предприемачество, подкрепа за развитието на „зелените” пазари и ефективното използване на ресурсите. Победителят и подгласникът в националния конкурс ще участват и в тържествената заключителна церемония на конкурса през ноември 2015 година в Люксембург.

Проект „Брандико“, създаден от дирекция „Икономически политики за насърчаване“ в  Министерство на икономиката, спечели през 2014 година Европейските награди за насърчаване на предприемачеството в една от категориите на конкурса „Инвестиране в изграждането на предприемачески умения“. За всичките шест години, в които България участва това е първата награда, присъдена на български проект. Повече информация относно проекта може да намерите на https://www.facebook.com/Brandiko

Голямата награда на журито от 2014 година е присъдена на Gazdagmami Kft – проект от Унгария, по който се обучават и подпомагат майки, все още отглеждащи малките си деца, в започването на собствен бизнес.

Желаещите да се включат в надпреварата, могат да изтеглят формуляр за участие от секция «Документи» на официалната страница на националния конкурс на адрес в интернет http://www.enterprise-bulgaria.eu, да го попълнят и изпратят на посочените контакти в сайта.

Още информация може да се намери и на страницата на конкурса във Facebook: https://www.facebook.com/EnterpriseBulgaria

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в среща на Световните търговски центрове от Европа
Активизирането на комуникацията между търговските центровете в Европа – във фокуса на дискусиите Още
Актуалните източници за финансиране на бизнеса бяха представени в Палатата
Водещи специалисти дадоха практически указания за достъп до финансиране Още
Семинар по проект „Медиацията среща съдиите” ще се проведе в Пловдив
БТПП е партньор по проекта; водеща е Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Наградите на Българската асоциация по информационни технологии за 2014 г.
Телерик спечели награда за бизнес иновативност Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Eвропейската комисия повиши прогнозата си за икономическия растеж на България за 2014 и 2015 г.
За 2016 г. прогнозата остава непроменена Още
ВИЗОВ РЕЖИМ
Облекчават издаването на визи за руски и украински туристи
Решението идва в отговор на наближаващия активен туристически сезон и на желанието да се насърчат посещенията от традиционни пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Експерти дават мнения в Европейския парламент по спорни аспекти в Търговското споразумение със САЩ
Споразумението би могло да стимулира търговията, но повдига определени въпроси Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Министерство на икономиката стартира конкурс „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“
Проекти ще се приемат до 15 юни 2015 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Покана от Търговската секция при Посолството на Република Турция у нас Още
Международна промишлена изложба „ИННОПРОМ”
8-11 юли 2015 г., гр. Екатеринбург Още