Брой 26 (786), 06-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Експерти дават мнения в Европейския парламент по спорни аспекти в Търговското споразумение със САЩ


През юли 2013 г.  Европейската комисия започна преговори за сключване на споразумение между ЕС и САЩ за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, което би създало най-голямата зона за свободна търговия в света. Европейският парламент следи внимателно хода на преговорите, тъй като в крайна сметка ще трябва да даде одобрението си, за да влезе договорът в сила. Около споразумението има високи очаквания, но и много тревоги, и затова Парламентът настоява за прозрачност на процеса.

Надеждите са, че премахването на бариерите пред търговията и инвестициите ще създаде нови пазарни възможности и ще стимулира икономическия растеж и в Европа, и в САЩ.

В същото време в хода на преговорите всяка една от двете страни се опитва да защити своите интереси по най-добър начин. Това предизвиква въпроси за отражението на евентуално споразумение в области като здравните норми, финансовите услуги, морския транспорт, достъпа на малки фирми до пазара на обществени поръчки в САЩ и механизма за решаване на спорове между инвеститори и държави.

Европейският парламент подготвя свои препоръки, които ще изпрати на Комисията и на страните-членки - ясно послание за гледната точка на депутатите относно хода на преговорите. Председателят на комисията по международна търговия Бернд Ланге (С&Д, Германия) е натоварен да подготви текста, който се очаква да бъде гласуван в пленарна зала през май 2015 г. Междувременно, парламентарните комисии организират изслушвания по засегнатите от споразумението въпроси.

Споразумението за свободна търговия и инвестиции между ЕС и САЩ има потенциал да ускори икономическия растеж, но в същото време то засяга чувствителни въпроси, сред които са уреждането на спорове между инвеститори и държави и взаимното признаване на техническите стандарти. На 27 януари 2015 г. комисиите по международна търговия и правни въпроси в Европейския парламент организираха изслушване на експерти по тези теми.

Уреждане на спорове с инвеститори

Уреждането на спорове между инвеститори и държави е механизъм, който дава възможност на инвеститорите да поискат от правителствата да изпълняват определени международни задължения (например, да не допускат дискриминация, да осигуряват компенсации срещу отчуждаване на активи, да избягват несправедливото отношение).

Тези правила осигуряват минимални стандарти за ангажимента на държавите и като най-големият инвеститор в света и основен ползвател на този механизъм ЕС има интерес системата да работи добре, заявиха от Европейската комисия.

Експертите настояха, че са нужни подобрения в механизма, включително повече прозрачност, по-ясни правила за посредничество и улеснен достъп.

Технически стандарти
Споразумението цели да се премахнат митническите и немитническите бариери пред търговията, което предполага премахване на технически пречки и взаимно признаване на определени правила за еквивалентни. Това не означава непременно хармонизация или намаляване на европейските стандарти, обясниха от Европейската комисия.

Например, в САЩ и ЕС има различни правила за безопасност на колите, които водят до това, че автомобилите имат различни типове фарове или колани. Ако правилата бъдат признати за еквивалентни, не биха били нужни промени в производството, каза Ерик Йонаерт, генерален секретар на Европейската асоциация на производителите на автомобили.

Следващи стъпки

Следващият кръг от преговори по споразумението се провеждат през тази седмица в Брюксел. Когато се стигне до сключването на договор, той ще трябва да бъде одобрен от Европейския парламент, за да влезе в сила.

Парламентът подготвя междинен преглед на преговорите, като текстът се очаква да бъде гласуван в пленарна зала през май.

ЕП призова за повече прозрачност при преговорите за ТПТИ

Европейските граждани трябва да бъдат по-добре информирани за напредъка в преговорите между ЕС и САЩ за Трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ), заявиха членове на Европейския парламент от всички политически групи по време на  дебати по темата с европейския комисар по търговията Карел Де Гухт.

Евродепутати от най-големите политически групи отбелязаха, че споразумението за TПТИ може да се отрази положително на икономическия растеж и да доведе до увеличаване на работните места в ЕС, но много членове на ЕП изразиха опасения, че ТПТИ може да се отрази неблагоприятно - както на стандартите на ЕС в здравеопазването, така и на социалната сфера и на опазването на околната среда. Чуха се и притеснения във връзка с включения механизъм за защита на инвеститорите, който дава право на корпорациите да съдят държави, позовавайки се на клаузата за уреждане на спорове между инвеститор и държава.

Европейският комисар по търговията Карел де Гухт увери депутатите в ЕП, че преговорите няма да доведат до понижаване на европейските стандарти, а до „намаляване на бюрокрацията“. Той се ангажира, че ЕК ще се опита да направи преговорния процес „по-прозрачен“ и ще настоява Съветът да позволи на широката общественост да се информира за случващото се в рамките на неговия преговорен мандат. До този момент нямаше необходимото мнозинство това да се случи.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в среща на Световните търговски центрове от Европа
Активизирането на комуникацията между търговските центровете в Европа – във фокуса на дискусиите Още
Актуалните източници за финансиране на бизнеса бяха представени в Палатата
Водещи специалисти дадоха практически указания за достъп до финансиране Още
Семинар по проект „Медиацията среща съдиите” ще се проведе в Пловдив
БТПП е партньор по проекта; водеща е Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Наградите на Българската асоциация по информационни технологии за 2014 г.
Телерик спечели награда за бизнес иновативност Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Eвропейската комисия повиши прогнозата си за икономическия растеж на България за 2014 и 2015 г.
За 2016 г. прогнозата остава непроменена Още
ВИЗОВ РЕЖИМ
Облекчават издаването на визи за руски и украински туристи
Решението идва в отговор на наближаващия активен туристически сезон и на желанието да се насърчат посещенията от традиционни пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Експерти дават мнения в Европейския парламент по спорни аспекти в Търговското споразумение със САЩ
Споразумението би могло да стимулира търговията, но повдига определени въпроси Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Министерство на икономиката стартира конкурс „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“
Проекти ще се приемат до 15 юни 2015 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Покана от Търговската секция при Посолството на Република Турция у нас Още
Международна промишлена изложба „ИННОПРОМ”
8-11 юли 2015 г., гр. Екатеринбург Още