Назад

Покана за финална конференция по проект ERIAS (Европейска схема за интегриране на бежанци)


Българската търговско-промишлена палата отправя покана за участие в Онлайн финална конференция по проект ERIAS (Европейска схема за интегриране на бежанци), която ще се проведе на 17 ноември 2021 ( сряда) от 11.00ч. в платформата Zoom.

Целта на Конференцията е да предостави информация за резултатите от проекта в България, както и да даде актуална информация за процеса на интеграция на бежанците в България, ролята на заетостта за интеграцията, както и да направи преглед на пазара на труда у нас и условията за наемане на граждани от трети страни.

Представители на ВКБООН България, Червения кръст,  Мулти Култи Колектив, и Асоциация за развитие на София ще споделят опит и полезна информация за интеграцията на бежанците в България. Партньорите от регионалните търговско-промишлени палати  – Хасково и Стара Загора, ще предоставят информация за дейността си по проекта и постигнатото. Представители на партньорските организации от Италия, Испания, Гърция и Белгия ще споделят информация за интеграцията на бежанците в техните страни. Ще бъдат представени успешни истории за интеграция на пазара на труда в България.

Заинтересованите лица следва да се регистрират до 16 ноември 2021 на посочения линк или да потвърдят присъствие на e-mail: interdpt@bcci.bg. Регистрираните участници ще получат допълнителни инструкции за свързване. Работни езици: български – английски, с осигурен превод.

За допълнителна информация: тел.: 02 8117489, БТПП, дирекция „Международно сътрудничество“.

Приложение: ПРОГРАМА