Назад

Конференция за новите законодателни промени и актуални тенденции при суровините за козметика - 18 ноември, Парк хотел „Санк Петербург“, Пловдив


На 18 ноември 2021 г. в парк хотел „Санк Петербург“, гр. Пловдив, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира международен форум – конференция за новите законодателни промени и актуални тенденции при суровините за козметика с двустранни срещи с фирми от Северна Македония, Румъния и Сърбия.

Основен партньор на ИАНМСП при организацията на проявата е Българска национална асоциация “Етерични масла, парфюмерия и козметика” (БНАЕМПК).

Събитието ще даде възможност на представителите на козметичната индустрия в България да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти.

Конференцията ще запознае компаниите с актуалните теми и предизвикателстма, пред които са изправени в съвременната динамична икономическа обстановка. Участие в проявата ще вземат водещи специалисти от централата на концерна BASF от Германия, както и от представителството им в Румъния.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на адрес https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/49 на страницата на събитието в срок до 12 ноември 2021 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Ася Андреева, тел. 02/940 7989.