Назад

Представяне на Инструмента на Световната организация за интелектуална собственост за диагностика


Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO) в сътрудничество с Международния търговски център и Международната търговска камара ще проведе стартово събитие, на което ще бъде разгледано значението на управлението на интелектуалната собственост за конкурентоспособността на бизнеса, като ще се обърне специално внимание на WIPO Diagnostics и Global Trade Helpdesk.

WIPO IP Diagnostics е безплатен инструмент за самооценка, предназначен да помогне на малките и средни предприятия да идентифицират своите активи, свързани с интелектуалната собственост, и да определят как да ги защитават, управляват и използват, за да отключат нови търговски възможности.

Програмата ще включва представяне на инструмента, коментари по него от някои държави-членки, както и стартиране на инициатива с Центъра по предприемачество на Международната търговска камара за използването мус цел изграждане на бизнес капацитет. Събитието е част от по-широка инициатива на СОИС за партньорство с правителства, междуправителствени организации и национални асоциации, за да направят WIPO IP Diagnostics достъпен за потребителите.

Участието е безплатно. Събитието ще се проведе на 9 ноември, вторник, от 14.30 ч.

Онлайн регистрацията вече е отворена на линкhttps://www.wipo.int/registration/en/form.jsp?registration_id=435 със защитен код KBT543EDS8.

По време на събитието ще има превод на английски, френски и испански език.

Източник: Патентно ведомство на Р България