Назад

Онлайн срещи по проект „PLAT4FOOD”На 3, 4 и 5 ноември Търговско-промишлена палата – Враца организира и проведе предварителни онлайн срещи по проект „PLAT4FOOD”, финансиран по инициативата на EUROCHAMBRES - EU4Business: Connecting Companies на Европейския съюз . Проектът се изпълнява в партньорство с организации от 4 страни – Италия (Unioncamere del Veneto, Italy), Молдова (Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development), Грузия (Georgia’s Innovation and Technology Agency) и България. Водещ партньор е Търговско-промишлена палата - Враца.

Целта на проекта е да подкрепи международното търговско развитие на МСП и предприемачи, работещи в сектора на биохраните и хранително-вкусовата промишленост, чрез разработването на общи продукти и услуги.

По време на първата среща МСП, млади предприемачи и бизнес подкрепящи организации представиха своите продукти и услуги, своите цели за интернационализация и търсено сътрудничество.   На втората онлайн предварителна среща бизнес подкрепящите организации и МСП, идентифицираха общи стратегически аспекти: международно развитие за бизнес сътрудничество, общи маркетингови дейности, целеви пазари на износ, канали на дистрибуция, дигитален маркетинг и др. По време на третата онлайн среща беше дискутирано разработването на новите услуги, а именно: целеви пазари, категории биохрани,  дистрибуционни канали, традиционни и дигитални промоционални дейности,  примери за дигитални платформи и др.     

В събитието взеха участие 48 представители на заинтересовани страни от България, Италия, Молдова и Грузия.

------------
За допълнителна информация по проекта: Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org