Брой 34 (2289), 18-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Използвайте услугата на БТПП за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис


Българската търговско-промишлена палата има удоволствие да Ви предложи да се възползвате от предлаганата услуга за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис /КУКЕП/.

В настоящата ситуация, изискваща социална и физическа дистанция с цел превенция срещу разпространението на Covid 19, все по-широко място заема възможността за използване на Квалифициран Електронен подпис.

С притежаването на електронен подпис може да използвате електронните услуги на държавната и общинска администрация:

  • Подаване на данъчни декларации, осигурителни и трудови документи към НАП, НОИ, Митници, Интрастат и други, регистриране на трудови и граждански договори;
  • Издаване на електронни фактури, които са признати електронни документи и по този начин се пестят разходи и време, подобряват се отношенията с партньори и клиенти;
  • Преминава се към безхартиен документооборот и съхранение, с което се намаляват разходите и ускоряват бизнес процесите.
  • Наличието на електронен подпис е едно от задължителните изисквания, ако желаете да ползвате активни операции, включително да нареждате плащания по Интернет, тъй като се осигурява високо ниво на сигурност.

БТПП предоставя услугата на основата на подписан договор между „БОРИКА“ АД в качеството на Доставчик и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ в качеството на Местна Регистрираща служба за създаване на партньорски отношения и съвместна работа по предоставяне на удостоверителни услуги в рамките на B_Trust® PKI инфраструктурата.

B-Trust е търговската марка на услугите, предоставяни от „БОРИКА“ АД, като акредитиран доставчик на удостоверителни услуги. – издаване, подновяване, преиздаване и управление на удостоверенията за квалифициран електронен подпис, квалифицирани удостоверения за време, усъвършенствани електронни подписи, електронни сертификати, сървърни сертификати. Предоставяне на услуги за online електронно подписване и валидиране на електронен подпис.

В изпълнение на Договора за Местна Регистрираща Служба, БТПП предлага услуги по издаване, подновяване, преиздаване и управление на удостоверенията за квалифициран електронен подпис за физически и юридически лица.

Подробна информация за осъществяваните от БТПП дейности като Местна Регистрираща служба, делегирани й от „БОРИКА“ АД по изпълнение на предлагане на удостоверителни услуги, съгласно Политиката и Практиката на дружеството за предоставяне на КУКЕП е публикувана на сайта на Палатата в Интернет: https://www.bcci.bg/tradereg-e-signature.html

За контакт: Аделина Каменова, тел.: 02 9117 406; e-mail: ecic_sign@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният български посланик в Будапеща на посещение в БТПП
Акцент върху разнообразяване номенклатурата на български стоки на унгарския пазар Още
Използвайте услугата на БТПП за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис
За електронна идентификация при подписване на документи за различни бизнес процеси Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговия с Китай - полезни наръчници за млади предприемачи
Информация от Търговско-промишлена палата – Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Въпроси и предложения към министър Росен Желязков във връзка с Национален план за възстановяване и устойчивост, в част Транспортна свързаност
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия
Eфективен инструмент, благоприятстващ либерализацията на пазара Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Фирми от Луганска област търсят потенциални партньори в България
Информация от Търговския отдел към посолството на Украйна в София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-казахстански онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, 17 март 2021 г.
Краен срок за регистрация: 25 февруари Още