Брой 34 (2289), 18-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новоназначеният български посланик в Будапеща на посещение в БТППНовоназначеният български посланик в Унгария Христо Полендаков посети Българската търговско-промишлена палата и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

На срещата бяха обсъдени както приоритетите на неговата мисия, така и конкретни теми на двустранното икономическо взаимодействие. Посланик Полендаков сподели, че работата му ще бъде насочена основно в икономическата сфера.

Председателят на Палатата представи важни моменти  от сътрудничеството на БТПП с Търговско-промишлената палата на Унгария, като изрази задоволство от дейността на смесената Българо-унгарска палата. Бяха обсъдени предстоящи двустранни събития, свързани със 101-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни и предстоящия форум на Инициативата "Три морета", в която Унгария и България са активни участнички.

Бяха дискутирани конкретни стъпки в посока балансиране на двустранния стокообмен. Бе отбелязано, че български хранителни продукти се реализират добре на унгарския пазар, но следва да се работи за разнообразяване номенклатурата на българските стоки.

Унгарските инвестиции в банковия и финансов сектор, транспорта и други отрасли са още една възможност за задълбочаване на сътрудничеството. Акцент по време на срещата бе поставен и върху туризма като един от факторите за по-активно бизнес взаимодействие.

При интерес за намиране на партньори в Унгария българските фирми и организации биха могли да потърсят съдействието на БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, е-мейл: interdpt@bcci.bg.

По информация от Министерството на икономиката през 2019 г. стокообменът възлиза на 1 708.4 млрд. евро (+6.2%), от които 516.2 млн. евро износ (+7.9%) и 1 992.5 млрд. евро внос (+3.6%). Салдото е отрицателно за България. За периода януари – септември 2020 г. обемът на търговията е 1 191.2 млрд. евро (–4,4 %) спрямо същия период през 2019 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният български посланик в Будапеща на посещение в БТПП
Акцент върху разнообразяване номенклатурата на български стоки на унгарския пазар Още
Използвайте услугата на БТПП за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис
За електронна идентификация при подписване на документи за различни бизнес процеси Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговия с Китай - полезни наръчници за млади предприемачи
Информация от Търговско-промишлена палата – Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Въпроси и предложения към министър Росен Желязков във връзка с Национален план за възстановяване и устойчивост, в част Транспортна свързаност
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия
Eфективен инструмент, благоприятстващ либерализацията на пазара Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Фирми от Луганска област търсят потенциални партньори в България
Информация от Търговския отдел към посолството на Украйна в София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-казахстански онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, 17 март 2021 г.
Краен срок за регистрация: 25 февруари Още