Брой 34 (2289), 18-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Въпроси и предложения към министър Росен Желязков във връзка с Национален план за възстановяване и устойчивост, в част Транспортна свързаност


Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA), в партньорство с Българската търговско-промишлена палата и КТ „Подкрепа“, внесе в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията въпроси и предложения, във връзка с изпълнение на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), в част Транспортна свързаност, който ще се изпълнява от ДП “НКЖИ“ и „БДЖ-Пътнически превози“.

Документът съдържа 57 въпроса, които се отнасят до:

  • Проект 1 „Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направленията от основната и широко обхватната TEN-T мрежа“
  • Проект 2 „Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждане на интермодален терминал – Горна Оряховица“
  • Проект 3 „Модернизация на тягови подстанции и секционни постове по протежение на основната и широко обхватната TEN-T мрежа, с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA”
  • Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга чрез закупуване на енергийно ефективен и комфортен подвижен жп състав.

В документа акцент се поставя върху Решение № 2012/88/EC-23, съгласно което, в проектите, финансирани с евросредства, трябва задължително да се включва изграждането на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS). До 2030 г. всички жп линии, които са част от основната TENT-T мрежа, трябва да са съоръжени с необходимите системи за безопасност и оборудване European Train Control System (ETCS) като част от системите на ERTMS.  По предписание на Европейската сметна палата всяка държава членка трябва да постигне споразумение с Европейската комисия кога да изведе от експлоатация националната си система и да въведе ERTMS. В тази връзка са въпросите:

► Какво споразумение е постигнато и кога България ще изведе от експлоатация националната си система, за да въведе ERTMS, както по основните части на TENT-T мрежа, така и по второстепенните?

► По кои жп линии в страната части от основната TENT-T мрежа има защитени проекти и осигурено финансиране за изпълнение на изискванията на ЕК по отношение на въвеждането на ERTMS до 2030 г. и има ли такива, за които няма?

► Предвидените 20 мотрисни влака за дълги разстояния (от 300 км нагоре) за кое ниво на ETCS са предвидени и съгласувано ли е с управителя на инфраструктурата? (Все пак ще има такива, които ще се движат по направления, по които няма задължение за въвеждане на ERTMS, а в останалите има или се предвижда различно ниво на системата).

Всички въпроси и предложения може да прочетете ТУК.

Контекст

На 9 февруари 2021 г. се проведе кръгла маса за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ) с организатор Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA), в партньорство с КТ „Подкрепа“ и Българска търговско-промишлена палата. В събитието участие взеха Цветан Симеонов, председател на БТПП, Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“,  министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, както и депутати от Европейския парламент, членове на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народно събрание на Р България, браншови организации и всички заинтересовани страни. 

Съгласно постигнатата договореност между участниците в кръглата маса, се очаква отговори на зададените въпроси да бъдат получени до 01.03.2021 г.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният български посланик в Будапеща на посещение в БТПП
Акцент върху разнообразяване номенклатурата на български стоки на унгарския пазар Още
Използвайте услугата на БТПП за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис
За електронна идентификация при подписване на документи за различни бизнес процеси Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговия с Китай - полезни наръчници за млади предприемачи
Информация от Търговско-промишлена палата – Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Въпроси и предложения към министър Росен Желязков във връзка с Национален план за възстановяване и устойчивост, в част Транспортна свързаност
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия
Eфективен инструмент, благоприятстващ либерализацията на пазара Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Фирми от Луганска област търсят потенциални партньори в България
Информация от Търговския отдел към посолството на Украйна в София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-казахстански онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, 17 март 2021 г.
Краен срок за регистрация: 25 февруари Още